Yerçekimi kuvveti cisimleri nasıl etkiler

yerçekimi kuvveti cisimleri nasıl etkiler?

43 yorum

#1Nur04/03/2011, 03:13

Yerçekimi kuvveti cisimleri nasıl etkiler? hakkindaki sorunuz cevap için bekliyor.

#2sabiha04/03/2011, 03:18

Yerçekimi nasıl olur?Havaya fırlatılan bir taşın eninde sonunda yere düşeceğini herkes bilir. Taşın düşmesine neden olan, Dünya’ nın çekme kuvvetidir ve bu kuvvete yerçekimi kuvveti denir.

M.Ö. 4. yüzyılda yaşamış olan eski yunanlı filozof Aristo, ağır cisimlerin hafif olanlardan daha çabuk yere düştüğünü ileri sürmüştü. Bu düşünce, italyan bilim adamı Galileo Galilei’nin ( 1564-1642 ) bütün cisimlerin ( hava direncinin etkisi bir yana bırakılırsa ) aynı hızla düştüğünü ve düşen bir cismin ulaştığı hızın yalnızca düştüğü yüksekliğe bağlı olduğunu kanıtlamasına kadar geçerliliğini korudu.

Sir Isaac Newton, herhangi iki cismin birbiri üzerinde çekim kuvveti uyguladığını bulmuş ve cisimlerin kütlesinden kaynaklanan bu kuvveti kütle çekim kuvveti olarak adlandırmıştır. Yerçekimi de bir tür kütle çekim kuvvetidir.

Newton evrensel yerçekimi yasasını 1687 yılında yayınladığı " Principia " adlı kitabında duyurdu. Bu teoriye göre iki kütle arasındaki çekimgücü, kütlelerin büyüklüğü ile doğru orantılı; aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır. Yani, kütleler büyüdükçe çekimgücü artacak; aralarındaki uzaklık arttıkça çekim gücü azalacaktır. 300 yıldan daha uzun bir süre önce açıklanan bu basit denklem bu basit fizik ve gökbilimin temel yaptaşlarından biri olmuştur diyebiliriz.

Einstein, 1915 yılında genel görecelilik teorisini açıkladığı zaman, Newton’un yerçekimi teorisini de güncellemiş oldu. Başlangıçta, bilimadamlarının bile anlamakta güçlük çektiği teoriye göre yerçekimi, belirli bir uzaklıktaki iki cismin arasındaki çekim gücü değil; uzay-zaman eğiminin bir sonucudur yalnızca.

Peki, Einstein ‘ın teorileri doğruysa, neden hala Newton ‘un yasalarını kullanıyoruz? Bu sorunun iki yanıtı var : Birincisi, Einstein’ in denklermleri daha çok uzayda ve dev kütleler için çok önemli, ancak, yeryüzünde ve gündelik yaşamdaki kütle ilişkileri için Newton’un yasaları yeterli. İkinci neden ise, Einstein’ın denklemleri çok karışık.

#3sineBrierce04/03/2011, 03:26

yer çekiminin cisimler üzerine etkisi nedir

#4betulunlifleri04/03/2011, 03:32

Örneğin yer çekimi olmasaydı yağmur yağamazdı.Akarsular yerçekimi olmasaydı akamazdı.Cisimler bulundukları yerde kolay tutunamaz dı.Kısaca hayat olmazdı.

#5yellow04/03/2011, 03:37

yer çekiminin cisimler üzerindeki etkisini daha iyi açıklayabilen..!! çok acil ^^

#6nes04/03/2011, 03:41

Yer çekimi kuvveti neye denir ?
Havaya attığınız bir ceviz tekrar yere düşer…Buna dünyanın çekme kuvvetidr ve bu kuvvetede yer çekimi kuvveti denir..
Yer çekimi kuvveti cisimler üzerinde nasıl bir etki yapar ?
Şekillerini ve yönlerini değiştirir.

#7turna04/03/2011, 03:49

yerçekimi diğer bir adla kütle çekim kuvveti maddenin kütlesinden dolayı oluşan kuvvettir ve bu etkiye maruz kalan maddele birbirilerine karşı ivmeli bir hareket gerçekleştirir. kütle büyüdükçe yer çekimi kuvvetide büyür.yerçekimini veren formül: F=G.(M1.M2)/R2 dir. burada ki M1 herhangi bir kütleyi,M2 dünya olsun.R ise dünya ile o kütle arasındaki uzaklıktır. G ise evrensel çekim sabitidir. tabi burada sadece dünya olması şart değil. bu förmül kütlesi olan tüm cizimleri kapsar.

YERÇEKİMİ KUVVETİ ETKİSİNİNİN GÖZLENMESİ

DENEYİN AMACI: Yerin bir çekim kuvveti olduğunu görmek.
HAZIRLIK SORULARI:
1-Elimizde bulunan bir elmayı serbest bıraktığımızda neden yere doğru düşer?
2-Dünyamız bütün cisimleri niçin yerin merkezine doğru çeker? Araştırınız.

DENEYDE KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER:
1-döküm ayak
3-bağlama parçası
5-ip
7-yalıtkan saplı çubuk
2-statif çubuk
4-çengelli ağırlık
6-kibrit

DENEY DÜZENEĞİ:

DENEYİN YAPILIŞI:
1-Şekildeki düzeneği hazırlayın.
2-Çengelli ağırlığı ip ile yalıtkan saplı çubuğa asınız.
3-İpin gergin ve aşağıya doğru düşey oluşuna dikkat edin.
4-İpi kibrit ile yakınız. Çengelli ağırlığın neden yere düştüğünü tartışınız.

DENEYİN SONUCU:
Yerçekimi kuvveti bütün cisimleri yerin merkezine doğru çeker.
TEORİK BİLGİ:
Belirli bir yükseklikten serbest bırakılan bir cisim Yer’ e düştüğüne göre, Yer’ in bu cisme bir kuvvet uygulaması gerekir. Bu kuvvete “yerçekimi kuvveti” denir. Bir cismin ağırlığı , o cisme etki eden yerçekimi kuvvetidir (G = mg ) . O halde ağırlık da bir kuvvettir.
Dünya ile dünyada bulunan cisimler birbirlerine çekim kuvveti uygular. Ancak dünyanın kütlesi, cisminkine göre çok büyük olduğundan, dünya bu çekimden etkilenmez. Dünyanın çekim alanı enlemlere göre değişir. Bu yüzden herhangi bir cismin ağırlığı, ekvatordan kutuplara doğru gittikçe artar.
Yerçekimi kuvvetinin doğrultusu düşey, yönü Yer’in merkezine doğrudur. İngiliz bilgini “Isaac Newton “ bir gün elma ağacının altında otururken bir elmanın yere düştüğünü görür. Bu olay daha sonra kendi adıyla anılan “Newton Genel Çekim kanununu” bulmasına ışık tutmuştur.
Bu kanuna göre;” bütün kütleler birbirini çeker. Bu çekme kuvveti cisimlerin kütle büyüklüklerine ve aralarındaki uzaklığa bağlıdır.”
Örneğin yer elmayı çeker, elma da yeri çeker. Ancak yerin kütlesi elmanın kütlesinden büyük olduğu için, elmaya uyguladığı çekim kuvveti de o kadar büyüktür. Bu nedenle elma yere doğru düşer.

#8Havva04/03/2011, 03:57

dünyanın uyguladığı yer çekimi kuvveti ve cisimler arasında nasıl ilişkisi ne olabilir??

#9niryani04/03/2011, 04:05

Dünyanın çekim kuvveti çok kuvvetli değildir.Yeterki kanatlarınız olsun.

#10nur387904/03/2011, 04:07


Yer çekimi ya da kütle çekimi, kütlesi bulunan maddelerin birbirlerine doğru ivmelenme eğilimidir.

Elektromanyetik kuvvet, Zayıf ve Güçlü Nükleer Kuvvet ile birlikte doğadaki dört temel kuvveti oluşturur. Yer çekimi, bu dört kuvvet arasında en zayıf olanıdır. Yer çekiminin önemli özellikleri şunlardır:

  • Yer çekimi kuvveti, bir parçacığın kütlesine etki eder.
  • Yer çekimi kuvveti, sınırsız bir alanı kapsar.
  • Kuvvet çok zayıftır. Gündelik iki eşyanın bir birine uyguladığı yer çekimi kuvvetini ölçmek günümüz teknolojisi ile mümkün değildir.
  • Kuvvet taşıyıcısı graviton’lardır.
  • Gravitonların spini 2 olduğundan, aynı yüklü gravitonlar birbirini çeker. Zıt yüklü gravitonlar ise bir birlerini iterler.

#11zagaaaaaaaaaa04/03/2011, 04:10

yer çekimi olan yer ile olmayan yer arasındaki fark nedir???…
lütfen çok acil.!!!!!!!…………

#12melikeonater04/03/2011, 04:18

yerçekimi cisimler üzerinde nasıl bir etki yapar

#13yasemin6004/03/2011, 04:22

inceleyiniz

#14serrakerem04/03/2011, 04:25

ya yerçekiminin olumlu ve olumsuz etkilerini bulan yokmu ya

#15nisa04/03/2011, 04:33

yer çekimi cisimleri nasıl etkiler

#16begum polat04/03/2011, 04:42

Misafir adlı kullanıcıdan alıntı
yer çekiminin cisimler üzerine etkisi nedir

Örneğin yer çekimi olmasaydı yağmur yağamazdı.Akarsular yerçekimi olmasaydı akamazdı.Cisimler bulundukları yerde kolay tutunamaz dı.Kısaca hayat olmazdı.

#17sebanur04/03/2011, 04:50

hey kimse yerçekimi kuvvetinin nelere etki ettiğini bilmiyomu yazın çok acil lazım

#18filiz_04/03/2011, 04:52

Yerçekiminin etkileri saymakla bitmez.Fakat birkaç tanesini sıralarsak
Örneğin yer çekimi olmasaydı yağmur yağamazdı.Akarsular yerçekimi olmasaydı akamazdı.Cisimler bulundukları yerde kolay tutunamaz dı.Kısaca hayat olmazdı.

#19Aysheeeee04/03/2011, 04:58

yha yerçeminini yanlış yazmak ne demek?

#20belinay3304/03/2011, 05:06

yerçekiminin olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir ödevim var lütfen hemen söyleyin

#21CANIMCIM04/03/2011, 05:08

yer çekimi olan gücüyla bir hızlılık ve cisimlere değişiklilik sağlar. bunun sebebi m1 ve m2 olarak adlandırılır m1 in güçlülüğü çekmek m2 nin ise düşürmektir. yer çekimi dünyanın olmassa olmazıdır.bilim adamları bu tür karmaşalara uzay boşluğunda kalmak denir der. ve bu buluşu m.ö. carly shelitıon bulmuş ve bu tür buluşları çoğunlukla elde etti diye kellesi uçurulmuştur.günümüzdeki bilim adamları yer çekimi olmasaymış daha iyi olacağını söylüyorlar. hayat ansiklapedisi 1235. sayfa 54. maddenin 6.fıkrası

#22huzunden_gelme04/03/2011, 05:12

yer çekimi kuveti cisimleri nasıl etkiler

#23hayal04/03/2011, 05:18

Yerçekimi nasıl olur?Havaya fırlatılan bir taşın eninde sonunda yere düşeceğini herkes bilir. Taşın düşmesine neden olan, Dünya’ nın çekme kuvvetidir ve bu kuvvete yerçekimi kuvveti denir.

M.Ö. 4. yüzyılda yaşamış olan eski yunanlı filozof Aristo, ağır cisimlerin hafif olanlardan daha çabuk yere düştüğünü ileri sürmüştü. Bu düşünce, italyan bilim adamı Galileo Galilei’nin ( 1564-1642 ) bütün cisimlerin ( hava direncinin etkisi bir yana bırakılırsa ) aynı hızla düştüğünü ve düşen bir cismin ulaştığı hızın yalnızca düştüğü yüksekliğe bağlı olduğunu kanıtlamasına kadar geçerliliğini korudu.

Sir Isaac Newton, herhangi iki cismin birbiri üzerinde çekim kuvveti uyguladığını bulmuş ve cisimlerin kütlesinden kaynaklanan bu kuvveti kütle çekim kuvveti olarak adlandırmıştır. Yerçekimi de bir tür kütle çekim kuvvetidir.

Newton evrensel yerçekimi yasasını 1687 yılında yayınladığı " Principia " adlı kitabında duyurdu. Bu teoriye göre iki kütle arasındaki çekimgücü, kütlelerin büyüklüğü ile doğru orantılı; aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır. Yani, kütleler büyüdükçe çekimgücü artacak; aralarındaki uzaklık arttıkça çekim gücü azalacaktır. 300 yıldan daha uzun bir süre önce açıklanan bu basit denklem bu basit fizik ve gökbilimin temel yaptaşlarından biri olmuştur diyebiliriz.

Einstein, 1915 yılında genel görecelilik teorisini açıkladığı zaman, Newton’un yerçekimi teorisini de güncellemiş oldu. Başlangıçta, bilimadamlarının bile anlamakta güçlük çektiği teoriye göre yerçekimi, belirli bir uzaklıktaki iki cismin arasındaki çekim gücü değil; uzay-zaman eğiminin bir sonucudur yalnızca.

Peki, Einstein ‘ın teorileri doğruysa, neden hala Newton ‘un yasalarını kullanıyoruz? Bu sorunun iki yanıtı var : Birincisi, Einstein’ in denklermleri daha çok uzayda ve dev kütleler için çok önemli, ancak, yeryüzünde ve gündelik yaşamdaki kütle ilişkileri için Newton’un yasaları yeterli. İkinci neden ise, Einstein’ın denklemleri çok karışık.

#24canygirl04/03/2011, 05:23

yer çekimi de bir tür kütle çekim kuvvetidir.

#25hayal04/03/2011, 05:32

yer çekiminin teknolojik ürünleri nelrdir

#26zeyneep04/03/2011, 05:40

yerçekiminin hayatımıza etkileri

#27madamalev04/03/2011, 05:43

yerçekimi kuvveti sayesinde yapılan buluşlar nelerdir?acil cevap

#28kucukarslan2304/03/2011, 05:47

yer çekimi kuvveti bulunduktan sonra bu kuvveti yol ve kuvvet olarak dengeleyen sistemler geliştirildi aşağıdaki örnekler. yer çekimi kuvvetini temel alan düzeneklerdir.
KALDIRAÇLAR-MAKARA SİSTEMLERİ-DİŞLİ SİSTEMLERİ- VİNÇLER- ASANSÖRLER
ayrıca yer çekimi ile suyun kaldırma kuvvetini beraber kullanımı olan
DEMİR GEMİLER, DENİZ ALTILAR gösterilebilir.

#29parolick04/03/2011, 05:55

yer çekimi ile ilgili buluşlar

#30szpjhy04/03/2011, 06:04

yer çekimi ile ilgili buluşlar nelerdir?

#31PLaTiN_2504/03/2011, 06:11

cisimler üzerinde nasıl bir etki yapar onu yazmamıssınız çok üzüldüm

#32derya__4304/03/2011, 06:16

Yerçekimi nasıl olur?Havaya fırlatılan bir taşın eninde sonunda yere
düşeceğini herkes bilir. Taşın düşmesine neden olan, Dünya’ nın çekme
kuvvetidir ve bu kuvvete yerçekimi kuvveti denir.
M.Ö. 4. yüzyılda
yaşamış olan eski yunanlı filozof Aristo, ağır cisimlerin hafif olanlardan
daha çabuk yere düştüğünü ileri sürmüştü. Bu düşünce, italyan bilim
adamı Galileo Galilei’nin ( 1564-1642 ) bütün cisimlerin ( hava
direncinin etkisi bir yana bırakılırsa ) aynı hızla düştüğünü ve
düşen bir cismin ulaştığı hızın yalnızca düştüğü yüksekliğe bağlı olduğunu
kanıtlamasına kadar geçerliliğini korudu.
Sir Isaac Newton, herhangi iki
cismin birbiri üzerinde çekim kuvveti uyguladığını bulmuş ve cisimlerin kütlesinden
kaynaklanan bu kuvveti kütle çekim kuvveti olarak adlandırmıştır. Yerçekimi de
bir tür kütle çekim kuvvetidir.
Newton evrensel yerçekimi yasasını
1687 yılında yayınladığı " Principia " adlı kitabında duyurdu. Bu
teoriye göre iki kütle arasındaki çekimgücü, kütlelerin büyüklüğü ile doğru
orantılı; aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır. Yani, kütleler büyüdükçe
çekimgücü artacak; aralarındaki uzaklık arttıkça çekim gücü azalacaktır. 300 yıldan
daha uzun bir süre önce açıklanan bu basit denklem bu
basit fizik ve gökbilimin temel yaptaşlarından biri olmuştur diyebiliriz.
Einstein, 1915 yılında genel görecelilik teorisini açıkladığı zaman, Newton’un yerçekimi
teorisini de güncellemiş oldu. Başlangıçta, bilimadamlarının bile anlamakta güçlük çektiği
teoriye göre yerçekimi, belirli bir uzaklıktaki iki cismin arasındaki çekim
gücü değil; uzay-zaman eğiminin bir sonucudur yalnızca.
Peki, Einstein
‘ın teorileri doğruysa, neden hala Newton ‘un yasalarını kullanıyoruz? Bu
sorunun iki yanıtı var : Birincisi, Einstein’ in denklermleri daha
çok uzayda ve dev kütleler için çok önemli, ancak, yeryüzünde
ve gündelik yaşamdaki kütle ilişkileri için Newton’un yasaları yeterli. İkinci
neden ise, Einstein’ın denklemleri çok karışık.

kaynak

#33olcim04/03/2011, 06:21

yer çekim kuvveti cisimler üzerinde nasıl bir etki yapar?

#34ezel_ecrin_5404/03/2011, 06:24

mesela bir silginin yere düşmesi ,dalda duran bir elmanın yere düşmesi

#35emel can04/03/2011, 06:30

yer çekimi cisimler üzerinde etkisi

#36Editmeteode04/03/2011, 06:33

Yer çekimi kuvveti Newton’un bulduğu gibi bir kuvvettir…Mesela örnek veriyorum bir topu yukarıya fırlattığımızda top bir süre sonra yere düşer.Topun düşmesine neden olan kuvvet yer çekim kuvvetidir.Nevton yer çekim yasasını 1687yılında yayınladığı ”Principia”adlı bir kitapta yayınladı.
Yer çekiminin en önemli özelliği şunlardır;
1=)Yer çekimi kuvveti bir parçanın kütlesine etki eder.
2=)Yer çekimi kuvveti, sınırsız bir alanı kapsar.
3=)Mesela gündelik iki eşyanın birbirine uyguladığı yer çekimi kuvvetini ölçmek günümüz teknolojisi ile mümkün değildir.
4=)Zıt yönlü graviton’lar birbirlerini hep itmektedirler.
5=)Kuvvet taşıyıcısı graviton’lardır.

#37solaris04/03/2011, 06:38

yer çekiminin cisimlere etkisi

#38sudiye04/03/2011, 06:47

yer çekimi kuvvetinin ilk bulan M-NEWTONDUR……

#39tuğba10/12/2011, 15:32

ben yer çekiminin cisimler üzerinde nasıl bir etki yaptığı

#40tuğba10/12/2011, 15:34

teşekkürler yaptım saollun

#41ilayda04/03/2012, 10:22

HAVAYA ATTIĞIMIZ TOP GERİ YERE DÜŞERSE NOLUR ÇOK ACİL )

#42ilayda04/03/2012, 10:24

DİĞER İSMİ ATMOSFER OLAN KÜRENİN ADI

#43misafir28/11/2012, 20:49

yerçekimi kuvvetinin olumsuz etkileri nelerdir

Yorumuzunu Ekleyin

Üye Adı:
E-mail:
Website:
Yorum:

Diğer YazılarAna Sayfa

Çanakkale Savaşını Anlatan Fotoğraflar

Çanakkale Savaşını Anlatan Fotoğraflar(0)

Çanakkale Savaşını her yönü  ile anlatan en güzel resimler 1915-16 yılları arasında gerçekleşen ve tarihimizdeki en şanlı zaferlerden biri olan Çanakkale savaşına ait tarihi fotoğraflar:

Necmeddin İmad Kimdir Kısaca Hayatı

Necmeddin İmad Kimdir Kısaca Hayatı(0)

Evliyalardan Necmeddin İmad Kimdir Necmeddin İmad On ikinci ve on üçüncü asırlarda Anadolu’da yaşayan velîlerden. Kayseri’de yaşamış olan Necmeddîn İmâd hazretlerinin hayâtıyla ilgili ayrıntılı bilgi yoktur. Necmeddin İmad Ancak Halvetiyye yolu ileri gelenlerinden olduğu ve 1224 (H.621) senesinde Kayseri’de vefât ettiği bilinmektedir. Kabri Kayseri’nin KalenderhâneSerçeoğlu mahallesinde ve HüseyinBey Hamamı karşısında olup, ziyâret edilmektedir.

Derimiz Suyun Altında Neden Büzüşür?

Derimiz Suyun Altında Neden Büzüşür?(0)

Derimiz Neden Suyun Altında Büzüşür? İnsan vücudu neredeyse su geçirmezdir. Vücudumuz sebum adında su geçirmez bir yağ ve mum karışımı üretir. En fazla sebum kafa derisi ve yüzümüzün üstünde bulunur.Bu yüzden en çok bu bölgeler yağlanır. Avuç içlerimizde ve özellikle ayaklarımızın altında sebum maddesinden fazla olmadığı için daha az su geçirmezlerdir. Küvet yada havuzda uzun

Pir Murad Baba Kimdir Kısaca Hayatı

Pir Murad Baba Kimdir Kısaca Hayatı(0)

Pir Murad Baba Kimdir ? Doğum yılı : 1915, vefatı: 11.11.2009 Annesi Güllü H tûn; Samsun’da medfun. Babası, Ömer Baba; Köy kabristanında. Pir Baba Hazretleri’nin hayatını sürdürdüğü yer; Gümüşhane ilinin Kelkit-Köse İlçesi’ne bağlı, eski ismi Şurut olan bugünkü adıyla Kabaktepe olarak bilinen köy, tarihte Seyyid Ahmed Baba ÇAĞIRGAN Hazretleri adına kaydedilmiş, bir vakıf köyüdür. Kabaktepe

Muhammed Ömer Kimdir Kısaca Hayatı

Muhammed Ömer Kimdir Kısaca Hayatı(0)

Muhammed Ömerin Hayatı Hakkında Bilgiler Molla Muhammed Ömer 1996′da Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesiyle Afganistan’ın büyük bir kısmı tarafından devlet başkanı olarak tanınan; ama uluslararası alanda Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler üyesi birçok ülke tarafından devlet başkanlığı tanınmayan Afganistan eski devlet başkanı. Taliban’ın lideri.

Devamı
Sponsorsİletişim

Sosyal networks

Gözde Kategoriler

Gizlilik Bildirimi © 1997-2013 odin.net Tüm hakları saklıdır. Site Haritası