Üreter, idrar kesesi ve üretranın görevleri nelerdir

Üreter,İdrar kesesi ve üretranın görevleri nelerdir?

41 yorum

#1Nur04/05/2010, 20:46

Üreter, idrar kesesi ve üretranın görevleri nelerdir? hakkindaki sorunuz cevap için bekliyor.

#2mnop14104/05/2010, 20:52

ÜRETER:Böbreklerle idrar torbasını birleştiren, idrarın torbaya ulaşımını sağlayan tüptür.Her iki tarafta birbirinden bağlantısız olarak bulunur.

ÜRETRA:İdrarın dışarıya atılmasını sağlayan ve ıdrar torbasından sonraki idrar yoluna verilen isim
İdrar kesesi idrar kanalının böbrekten getirdiği idrarın, dışarı atılmak üzere biriktirildiği yerdir.

#3canan ozcan04/05/2010, 20:55

konu birazdaha açılsa iyi olurdu aslında

#4eeeccceee04/05/2010, 21:02

Boşaltım sistemi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Bu maddedeki yazılar yalnızca bilgi verme amaçlıdır. Yazılanlar, doktor uyarısı ya da önerisi değildir. Ayrıntılar için Vikipedi’nin tıbbi sorumluluk reddini okuyunuz.

Boşaltım sisteminin vücut dengesinin (homeostaz) sağlanmasında çok önemli bir yeri vardır.
Böbrekler, üreterler ve idrar kesesinden oluşan boşaltım sistemi, yapım-yıkım sırasında ortaya çıkan atık maddelerin atılımından sorumludur. Vücut işlevlerinin sürekliliği için hücrelerden atık maddelerin atılması gerekir. Katı ve sıvı atıklar, kan içinde erimiş olarak taşınırlar ve böbreğe ulaştırılarak süzülürler. Bu atıklar üreterler yoluyla idrar kesesine geçerek, belli aralıklarla sidik olarak depolanıp, değişik aralıklarla vücuttan atılırlar.

Böbrekler

Ana makale: Böbrek
Böbrekler, omurgalılarda bulunan fasulye biçiminde 2 tane boşaltım organlarıdır. 10 cm kadar olabilen böbrekler, boşaltım sisteminin bir bölümünü oluştururlar. Bu organlar, başta üre olmak üzere atıkları kandan süzer ve onları su ile birlikte idrar olarak boşaltırlar. Böbrekleri ve böbreklere etki eden hastalıkları inceleyen tıbbi dal nefrolojidir. Nefroloji, adını Yunanca "böbrek" anlamına gelen nephros sözcüğünden alır. Böbrek(ler) ile ilgili anlamında kullanılan renal sözcüğü ise Latince renalis sözcüğünden gelir. Böbreklerin içindeki süzme birimlerine nefron denir. Her böbrekte yaklaşık 1 milyon nefron bulunur.

Üreterler

Üreterler, böbrek ile idrar torbası arasında bulunurlar. 25-30 cm uzunluğunda, 4-7 mm çapında, kas liflerinden oluşmuş boru şeklinde yapılardır. Böbreklerde oluşan idrar bu ince borucuklar vasıtasıyla idrar kesesine ulaşır. Ureter pars abdominalis ve pars pelvica olmak üzere iki kısımda incelenir. Üreterin üç yerde darlığı vardır. Birinci darlık başlangıç yerinde, ikinci darlık linea terminalis’i çaprazladığı yerde, üçüncü darlık da sidik kesesine girdiği yerdedir (en dar yeri burasıdır).

İdrar kesesi

Ana makale: İdrar kesesi
İdrar kesesi yoğun kas liflerinden oluşmuş, idrarın depolandığı, genişleme özelliği bulunan torba biçiminde bir yapıdır. İdrar torbası dolduğunda kesenin duvarını oluşturan kas lifleri gerilerek idrara çıkma hissi uyandırır ve duvarındaki kasların kasılması ile idrar kesesi boşalır. Kadınlarda pelvis boşluğunun tabanında, erkeklerde rektumun önünde ve prostatın üzerindedir.

Üretra

İdrarın idrar torbasından alınarak, vücut dışına atıldığı son kanaldır. Kadınlarda 3-4 cm, erkeklerde yaklaşık 10 cm uzunluğundadır.

#5orixa04/05/2010, 21:04

#6sevdaatak04/05/2010, 21:10

Merhaba, bir soruda üreter idrar kanalı olarak belirtilmiş. Okul ve dershane öğretmenlerimden çok farklı yanıtlar aldım. Okulda üreterin idrar borusu, üretranın idrar kanalı olduğu açıklanmıştır. Dershane öğretmenlerim ise üreterin, idrar kanalının, idrar yolunun ve idrar borusunun aynı olduğunu savunuyor. Ben ise arada kaldım, sınavlarımın birinde bu konuyla ilgili bir hatam da var. Bu meseleye bir açıklık getirebilecek olan var mıdır?

#7Guliz04/05/2010, 21:13

bence bunlar çok iyi. Kısa ve öz

#8shufei336202804/05/2010, 21:20

Böbrekler

Ana makale: Böbrek
Böbrekler, omurgalılarda bulunan fasulye biçiminde 2 tane boşaltım organlarıdır. 10 cm kadar olabilen böbrekler, boşaltım sisteminin bir bölümünü oluştururlar. Bu organlar, başta üre olmak üzere atıkları kandan süzer ve onları su ile birlikte idrar olarak boşaltırlar. Böbrekleri ve böbreklere etki eden hastalıkları inceleyen tıbbi dal nefrolojidir. Nefroloji, adını Yunanca "böbrek" anlamına gelen nephros sözcüğünden alır. Böbrek(ler) ile ilgili anlamında kullanılan renal sözcüğü ise Latince renalis sözcüğünden gelir. Böbreklerin içindeki süzme birimlerine nefron denir. Her böbrekte yaklaşık 1 milyon nefron bulunur.

Üreterler

Üreterler, böbrek ile idrar torbası arasında bulunurlar. 25-30 cm uzunluğunda, 4-7 mm çapında, kas liflerinden oluşmuş boru şeklinde yapılardır. Böbreklerde oluşan idrar bu ince borucuklar vasıtasıyla idrar kesesine ulaşır. Ureter pars abdominalis ve pars pelvica olmak üzere iki kısımda incelenir. Üreterin üç yerde darlığı vardır. Birinci darlık başlangıç yerinde, ikinci darlık linea terminalis’i çaprazladığı yerde, üçüncü darlık da sidik kesesine girdiği yerdedir (en dar yeri burasıdır).

İdrar kesesi

Ana makale: İdrar kesesi
İdrar kesesi yoğun kas liflerinden oluşmuş, idrarın depolandığı, genişleme özelliği bulunan torba biçiminde bir yapıdır. İdrar torbası dolduğunda kesenin duvarını oluşturan kas lifleri gerilerek idrara çıkma hissi uyandırır ve duvarındaki kasların kasılması ile idrar kesesi boşalır. Kadınlarda pelvis boşluğunun tabanında, erkeklerde rektumun önünde ve prostatın üzerindedir.

Üretra

İdrarın idrar torbasından alınarak, vücut dışına atıldığı son kanaldır. Kadınlarda 3-4 cm, erkeklerde yaklaşık 10 cm uzunluğundadır.

#9sebanur04/05/2010, 21:22

İdrar kesesi görevleri nelerdir?

#10erergu04/05/2010, 21:28

üretra nedir

#11aleyna04/05/2010, 21:36

Uretra, örgü şişi çapında bir tüp olup ağız mukozasına (sümüksü zarına) benzeyen pembe bir mukozayla döşelidir, oidik torbasının dibinden başlayarak penisin, yani erkeklik organının dış ucuna açılır.
Uretra yalnız prostatı değil penisi de aştığından ve cinsel coşkunluk sırasında penis sertleşip uzadığından, uretranın da uzayabilir olması gerekir. Bu nedenle çepe­ri bir kauçuk borununki gibi düzgün değil, tersine bir fo­toğraf makinesinin ya da akordeonun körüğü gibi kıv­rımlıdır, Penis sertleşip uzadığında kıvrımlar açılmakta ve uretra körük gibi uzamaktadır.
Komşu organlarla sıkı yakınlığı olan uretra, bütün uzunluğunca sabit değildir. Buna göre, uretranın penisin serbest kısmı içinde bulunan ön parçasına hareketli parça, daha yukarıda idrar torbasına kadar olan parçasına da hareketsiz parça adı verilir. Uretranın uzunluğu yeni doğ­muşta 5-6, on yaşında 8-9, yetişme çağında 12-14 santim­dir. Bunun 12’si penisin içinden geçen kısımdır. Uretra­nın çapı da her yerinde aynı değildir. 3 geniş ve 4 dar parçası olup geniş yerleri 11-12, dar yerleri de 3-8 milimet­redir.
Kadın uretrası, idrar torbasının boynuyla vulva ara­sındadır. Doğrultusu aşağıya ve hafifçe öne doğru eğik olup arkasında bulunan vaginamn doğrultusuna paralel­dir. Uzunluğu 3,5-4 santim ve normal çapı aşağı yukarı 7-8 milimetre kadardır. Kadın uretrası erkeğinkinden da­ha çok genişleyebilir. Alt deliği bızırın 20-25 milimetre altında olup çevresi dişlidir. Çok defa yüksekliği kişiye gö­re değişen bir çıkıntı üzerinde dışarı açılır.
Uretranın başlıca fonksiyonu, idrar torbasını boşalt­maktır. Bunun yanı sıra, idrar torbasının hemen altında ve prostatı aştığı yerde her iki sperma yolu uretraya açı­lır. Böylece uretra, birbirinden tamamen ayrı iki madde­nin yolunu barındırır. Bir başka deyimle uretra, yalnız idrarın değil aynı zamanda spermanın da aktığı kanaldır.
Hernekadar idrar ve sperma aynı yolu kullanırsa da kimyasal özellikleri yönünden birbirine zıt iki maddedir. İdrar asittir. Oysa hiçbir asit spermatozoidler için uygun değildir. İdrar ve spermanın karşılıklı olarak birbirine za­rar vermemesi için prostat aralarına girmiş ve sanki bir makaslama memuru gibi dolaşımı ayarlamıştır. Bir bi­lezik gibi uretranm başlangıç kısmını saran prostat, normal halde gevşektir ve idrarın torbadan uretraya geç­mesini sağlar. Ama, cinsel istek uyandığında, yani sinirler spermanın sperma yolları içinde uretraya gelmek istediği­ni bildirdiğinde, prostatın kas lifleri kasılır ve uretranm üst kısmını sıkıştırır.
O andan başlamak üzere artık idrar torbası boşalamaz ve uretra yalnız spermayı geçirir. Erkeğin cinsel coşkunluk süresince idrar edemediği bilinmektedir.
Uretranın kıvrımları içinde, ağızdaki tükürük bezle­ri gibi bir çeşit berrak sıvı salgılayan birçok küçük bez vardır. Erkeklik organının katılaşıp uzaması sırasında kıvrımlar düzleşir ve aralarındaki bezler sıkışır. İçlerin­deki salgı dökülür. Sonuç olarak uretra, cinsel coşkun­luk sırasında berrak ve yapışkan bir maddeyle dolmakta­dır. Bu şekilde, uretra içindeki spermayı bozabilecek bü­tün idrar kalıntılarını bu salgı temizler, aynı zamanda da spermaya, uretradan geçtiği sırada, kadının vaginasına yapışmasına yarayan bir madde ekler.
Erkeklik organının sertleşmesi sırasında bu uretra salgısının bir damlası uretranın ağzında belirir. Sanki bir anlamda, vagina içinde güçlük çekmeden kaysın diye erkeklik organını ıslatmaktadır.
Birçok tecrübesiz genç erkek damlayı sperma sanarak bu salgının güçlerini azaltacağını düşünür. Bu yanlış dü­şünce sonucu olarak gerçek bir tükenme duygusuna ka­pılır. İşte bilmeme yüzünden birçok gencin tutulduğunu sandığı, kuruntuyla ilgili hastalıklardan birisi de budur.

#12sedasiz04/05/2010, 21:38

ureter nedir ?

#13fulden04/05/2010, 21:42

İdrar kesesi ,bir çok sebepten idrarı boşaltamıyorsa,en kısa yoldan bunun çaresi,cerrahi müdahalede dahil ne olabilir,yani bu taksit taksit çıkışı bertaraf ederek bbir anda nasıl boşaltabiliriz…

#14maria10/10/2010, 17:48

hi my name is maria ı lıke TURKEy!! annesi ben maria nin konuyu anlamamis

#15maria10/10/2010, 17:52

PARDON ARKADASLAR yanlis yere yazdik bizi affedin lütfen

#16Rabis02/11/2010, 17:10

hem güzel hem komik hem eğlenceli :d :d :d (E) (E) (E)

#17merve02/11/2010, 17:11

BENCE O KADAR GÜZEL DEĞİL AMA İYİ İŞİME YARADI

#18damla07/11/2010, 21:03

aradığım hiçbir cevap burda değil daha açıklamalı olmalı daha uzun bir açıklama bu yeterli değil!!!

#19damla07/11/2010, 21:10

bu açıklamalar fazla yeterli olmadığı için işime hiç yaramadı biraz daha fazla yani uzun bir açıklama yapmanız mümkün mü acaba öğretmenler uzun bir açıklama istiyolarda…

#20tubaa20/11/2011, 19:17

Üreter (idrar borusu) ile böbreklerden gelen idrarın vücutta toplandığı yerdir. İdrar torbası kuvvetli kaslardan yapılmıştır ve gerektiğinde genişleyerek idrarı bir süre depolar. İdrar torbasında depolanan idrar, buraya bağlı olan idrar yolundan (üretradan) ile vücut dışına atılır.

#21tubaa20/11/2011, 19:17

BÖBREĞİN GÖREVLERİ
• Metabolizma sonucu meydana gelen artıkları süzmek
• Vücut sıvılarının bileşimlerini ,doku sıvısı ile hücredeki su miktarlarını belirli yoğunlukta tutmak.
• Kandaki tuz ve diğer maddeleri dengede tutmak.
• Kararlı bir iç çevre sağlamak (homeostasis)
• Vücuttaki su miktarının ayarlanması hipofizden salgılanan antidiüretik hormon (ADH) tarafından yapılır.ADH az salgılandığında şekersiz diyabet hastalığı ortaya çıkar.
• Kanın pH’ını ayarlar.Kanın pH’ ı 7,4 tür.Bu Ph 7 – 7,7 olursa canlı ölür değişen Ph ı böbrekler düzeltir.Kanda asitliliğin artmaması gerekir bunu akciğer ve böbrek sağlar.
• Fazla miktarda deniz suyu içen insan ölür.Çünkü deniz suyunda % 3 tuz vardır.İnsan kanındaki tuz oranı ise % 0,9 dur.İnsan böbreği en çok % 2 tuz içeren sıvıyı süzebilir.Deniz suyu yutan bir insan böbreklerinin atabileceğinden fazla tuz yoğunluğundaki sudan içtiği için böbrek işlemini yapamaz.Kandaki tuz miktarı arttığından hücrelerden ve doku sıvısından kana su geçer ,yani hücreler plazmoliz olur.
• Kıvrımlı kanala etki ederek minerallerin (Na, Cl iyonlarının)geri emilimini aldosteron hormonu sağlar. Bu hormon böbrek üstü bezinin kabuk bölümünden salgılanır.

#22soner09/10/2012, 20:53

bu ne biçim bir site ben ne yazıyom bu ne çıkıyo ala hıla

#23eeewwwr10/10/2012, 17:19

idrar kesesi nedir -

#24ziş10/10/2012, 17:21

idrar kesesi fen dersi

#25şuayip reyis18/10/2012, 14:56

Uretra, örgü şişi çapında bir tüp olup ağız mukozasına (sümüksü zarına) benzeyen pembe bir mukozayla döşelidir, oidik torbasının dibinden başlayarak penisin, yani erkeklik organının dış ucuna açılır.

#26furkan21/10/2012, 19:55

böbrek niye yok

#27misafiriz22/10/2012, 17:48

BiraZdaHa aÇIn yAAA

#28misafiriz22/10/2012, 17:48

fsasafrs

#29misafiriz22/10/2012, 17:49

sevmiyorum ben böyle şeyleri

#30jessie22/10/2012, 18:24

böbreğin hücresi nefrondur.Nefron süzme görevindedir eğer böbre hastalığınız varsa nefroloji polk. yada üroloji polk.gidilir.

#31aşk22/10/2012, 18:29

böbreğin hücresi nefrondur.Nefron süzme görevindedir eğer böbre hastalığınız varsa nefroloji polk. yada üroloji polk.gidilir.
dünyanın en iyi bilim adamları şu anda nefroloşi polk. daha çok geliştirmek için ellerinden geleni yapıyorlardır ve bunun için bizim rahat durum hastalanmamalıyız bu arada dengeli ve düzenli beslenin,spor yapın ve salıklı olmak için her şeyi yapın.Böbreğin en büyük düşmanı souktur.

#32aşk22/10/2012, 18:29

böbreğin hücresi nefrondur.Nefron süzme görevindedir eğer böbre hastalığınız varsa nefroloji polk. yada üroloji polk.gidilir.
dünyanın en iyi bilim adamları şu anda nefroloşi polk. daha çok geliştirmek için ellerinden geleni yapıyorlardır ve bunun için bizim rahat durum hastalanmamalıyız bu arada dengeli ve düzenli beslenin,spor yapın ve salıklı olmak için her şeyi yapın.Böbreğin en büyük düşmanı souktur.

#33Nida17/11/2012, 18:31

Sağolun

#34Nida17/11/2012, 18:35

Ney

#35Nida17/11/2012, 18:41

Nasılsınız

#36Nida17/11/2012, 18:49

#37eslemm22/11/2012, 17:38

ıyy bu ne biçim bişey yhaa çok saçmaaa hiç birşeyi beceremiyosunuz beceriksizlerrr !!!!!!!!

#38eylem22/11/2012, 17:38

ıyy bu ne biçim bişey yhaa çok saçmaaa hiç birşeyi beceremiyosunuz beceriksizlerrr !!!!!!!!

#39eda08/12/2012, 18:51

ya ne olur bulun çok şaçma prfonmasım da odeev

#40sevilay21/12/2012, 22:03

böbrek niye yok

#41eda30/12/2012, 01:39

üretarın görevi

Yorumuzunu Ekleyin

Üye Adı:
E-mail:
Website:
Yorum:

Diğer YazılarAna Sayfa

Çanakkale Savaşını Anlatan Fotoğraflar

Çanakkale Savaşını Anlatan Fotoğraflar(0)

Çanakkale Savaşını her yönü  ile anlatan en güzel resimler 1915-16 yılları arasında gerçekleşen ve tarihimizdeki en şanlı zaferlerden biri olan Çanakkale savaşına ait tarihi fotoğraflar:

Necmeddin İmad Kimdir Kısaca Hayatı

Necmeddin İmad Kimdir Kısaca Hayatı(0)

Evliyalardan Necmeddin İmad Kimdir Necmeddin İmad On ikinci ve on üçüncü asırlarda Anadolu’da yaşayan velîlerden. Kayseri’de yaşamış olan Necmeddîn İmâd hazretlerinin hayâtıyla ilgili ayrıntılı bilgi yoktur. Necmeddin İmad Ancak Halvetiyye yolu ileri gelenlerinden olduğu ve 1224 (H.621) senesinde Kayseri’de vefât ettiği bilinmektedir. Kabri Kayseri’nin KalenderhâneSerçeoğlu mahallesinde ve HüseyinBey Hamamı karşısında olup, ziyâret edilmektedir.

Derimiz Suyun Altında Neden Büzüşür?

Derimiz Suyun Altında Neden Büzüşür?(0)

Derimiz Neden Suyun Altında Büzüşür? İnsan vücudu neredeyse su geçirmezdir. Vücudumuz sebum adında su geçirmez bir yağ ve mum karışımı üretir. En fazla sebum kafa derisi ve yüzümüzün üstünde bulunur.Bu yüzden en çok bu bölgeler yağlanır. Avuç içlerimizde ve özellikle ayaklarımızın altında sebum maddesinden fazla olmadığı için daha az su geçirmezlerdir. Küvet yada havuzda uzun

Pir Murad Baba Kimdir Kısaca Hayatı

Pir Murad Baba Kimdir Kısaca Hayatı(0)

Pir Murad Baba Kimdir ? Doğum yılı : 1915, vefatı: 11.11.2009 Annesi Güllü H tûn; Samsun’da medfun. Babası, Ömer Baba; Köy kabristanında. Pir Baba Hazretleri’nin hayatını sürdürdüğü yer; Gümüşhane ilinin Kelkit-Köse İlçesi’ne bağlı, eski ismi Şurut olan bugünkü adıyla Kabaktepe olarak bilinen köy, tarihte Seyyid Ahmed Baba ÇAĞIRGAN Hazretleri adına kaydedilmiş, bir vakıf köyüdür. Kabaktepe

Muhammed Ömer Kimdir Kısaca Hayatı

Muhammed Ömer Kimdir Kısaca Hayatı(0)

Muhammed Ömerin Hayatı Hakkında Bilgiler Molla Muhammed Ömer 1996′da Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesiyle Afganistan’ın büyük bir kısmı tarafından devlet başkanı olarak tanınan; ama uluslararası alanda Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler üyesi birçok ülke tarafından devlet başkanlığı tanınmayan Afganistan eski devlet başkanı. Taliban’ın lideri.

Devamı
Sponsorsİletişim

Sosyal networks

Gözde Kategoriler

Gizlilik Bildirimi © 1997-2013 odin.net Tüm hakları saklıdır. Site Haritası