Regl döneminde saç boyamanın din açısından sakıncası var mıdır

slm ben saçımı boyamak istiyorum ancak şuan adetliyim .adetliyken saçmı boyasam bir sakıncası olur mu dinimize göre bir sakıncası var mıdır

36 yorum

#1Nur27/07/2010, 19:53

Regl döneminde saç boyamanın din açısından sakıncası var mıdır? hakkinda saglikli bilgi uygun yönetici arkadas tarafindan verilecektir.

#2Anonim27/07/2010, 19:59

Yok.

#3Anonim27/07/2010, 20:07

Sakıncalı olup olmadığını siz yinede bilen birine sormayı ihmal etmeyin.

Regl döneminde genel olarak boya saçı tutmaz ya da akar.

#4Anonim27/07/2010, 20:10

Saç boyamak zaten günah reglkende boyamak doğal olarak sakıncalı yani..

Saçının rengi açık olan veya saçı ağaran kimsenin bunu boyatmasının Islâm’a göre hükmünü şu şekilde belirlemek mümkündür İslam’ın çıkışından önce yahudi ve hıristiyanlar güzel görünme ve süslenmenin ALLAH’a kullukla bağdaşmayacağını düşünerek, saçı boyayıp rengini değiştirmekten kaçınırlardı Hz Peygamber, ashabına bağımsız bir kişilik kazandırmak için saçı ve sakalı kına veya başka bir boya maddesi ile boyayabileceklerini bildirdi Ebû Hüreyre (ra)’tan nakledilen bir hadiste şöyle buyurulur: "Yahudi ve Hıristiyanlar (saçlarını) boyamaz Siz onların aksini yapınız: yani saçlarınızı boyayınız" (Buhârî, Enbiyâ, 50; Libas, 67; Müslim, Libas, 80; Ebû Dâvud, Tereccül, 18; Nesâî, Zîne, 14) Ancak hadisteki emir bağlayıcı olmayıp mendupluk bildirir Nitekim uygulamada Hz Ebû Bekir, Ömer, Ali, Ka’b ve Enes (ranhüm) gibi bazı sahabeler saçlarını boyamamıştır

Diğer yandan kullanılacak boyada siyah renk tercih edilmemelidir Çünkü saç boyası genellikle yaşlı erkeklerin beyazlaşan saçları için söz konusu olur Siyah renk yaşlı kimseyi, olduğundan çok genç gösterir Bu durum kınalama veya boyayı amacından saptırabilir Nitekim Mekke’nin fethi günü Hz Ebû Bekr’in yaşlı babası Ebû Kuhâfe’nin saçlarının ağaç çiçekleri gibi beyazlaştığını gören Rasûlüllah (sas) şöyle buyurmuştur: "Bu beyaz saçı değiştiriniz ve siyahtan sakınınız" (bk Ebû Dâvud, Tereccül, 18; Nesâî, Zîne, 15; Ahmed b Hanbel, I,165, 356, II, 261, 499, III,160, 322) Ancak saçı beyazlaşan kimse genç olursa, onun siyaha boyamasında bir sakınca görülmemiştir Nitekim Sa’d b Ebî Vakkas, Ukbe b Âmir, Hasan, Hüseyin ve Cerîr gibi sahabelerin bu rengi tercih ettikleri nakledilmiştir (Yusuf el-Kardâvî, el-Halâl vel-Harâm fil-Islâm, Terc Mustafa Varlı, Ankara 1970, s 102, 103)

Boya malzemesi olarak ALLAH elçisi kınayı tavsiye etmiştir: "Saçın beyazlığını değiştirmek için kullandığınız şeylerin en iyisi kına ve keten bitkisidir" (Ebû Dâvud, Tereccül, 18; Tirmizî, Libâs, 20; Nesâî, Zîne, 16; Ibn Mâce, Libâs, 32; Ahmed b Hanbel, V, 147, 150, 154) Hz Enes b Mâlik, Hz Ebû Bekr’in saçlarını kına ve ketenle, Hz Ömer’in ise yalnız saf kına ile boyadığını nakletmiştir (el-Kardâvî, age, s 103)

Sonuç olarak erkek veya kadının beyazlaşan saçlarını sarı veya kızıl renge boyamaları müstehap görülmüş; siyaha boyamaları ise, sağlam görüşe göre, caiz görülmemiştir Ancak genç kimsenin siyah boya kullanmasında da bir sakınca yoktur Diğer yandan boya malzemesi olarak kına ve vesîme denilen, boya sanayinde kullanılan bir bitkinin tercih edilmesi tavsiye edilmiştir (Ibn Âbidîn, Reddül-Muhtâr, Terc Ahmed Davudoğlu, Istanbul 1982-1988, XV, 378, XVII, 314)

El, ayak veya başa sürülen kınanın katıolan malzemesi temizlendikten sonra deri veya saçlarda bıraktığı renk, suyun deriye nüfûzuna engel değildir Bu yüzden abdest veya gusle mani olmaz
(Ibn Âbidin, age, I, 224)
alıntı

#5Anonim27/07/2010, 20:18

Regl ile boyanın ilgisini ilk defa duydum. Boya neden tutmasın? Bilimsel bir açıklaması var mı? Saç aynı saç değil mi?

Kuran’ da saç boyamanın günah olduğunu belirten bir ayet var mı? Yazdığınız şahsi düşünceniz mi?

Son Düzenleyen HerHangiBiri; 07-12-2008 @ 18:33.

Sebep: Mesajlar Otomatik Olarak Birleştirildi

#6Anonim27/07/2010, 20:27

Hormonsal yapıyla ilgili bir durum.Konu hakkında (yani kozmetik)gereğinden fazla bilgim var,bırakında doğru yönlendirme yapalım…soruyu soran kişi sakıncalı,günah,caiz olup-olmadığını din hakkında bilgisi olan birine sorsun.Burda herkes kafasına estiği gibi cevap yazmasın!

#7Anonim27/07/2010, 20:31

LÜTFEN KONUYU OKUYUNUZ..

SAÇ BOYAMA VE İSLAM DİNİ.

İnsanlarda, enseden alna kadar başın üzerini kaplayan kıllara "saç" denir. Saçlar kafatasını sıcağa, soğuğa ve hafif darbelere karşı korur. Memeli hayvanlarda, özellikle karada yaşayanların gelişmiş olanlarının başlarında da bu çeşit koruyucu kıllar bulunur. Bunlara bulunduğu yere göre saç, perçem, yele denir.

İnsanların saçları genel olarak sarı, kızıl, kahverengi veya siyah renkte olur. İnsan bedeninde saça, kana, deriye renk veren maddelere "pigment" denir. Bedende üç ana pigment vardır.

1. Melânin: Kahverengi olup, küçük tanecikler halindedir.

2. Karoten: Sarı renkte olup, bu pigment bitkilerde de bulunur. Tereyağına ve havuca bu pigment renk verir.

3. Hemoglobin: Kanın kırmızı rengini bu pigment sağlar.

Pigment, güneşin ışınlarını emer. Derideki melânin de özel hücreler yapar. Bu hücrelere "melânosit" denir. Melâninin açık veya koyu renkli olmasında oksitlenmenin büyük etkisi vardır. pigmentin tanecikleri az oksitlenirse renkleri açık olur, oksitlenme çoğalınca renkleri koyu kahverengiye kadar varır. Saçlarda, tüylerde pigment oluşmasının esasları da derideki gibidir. Saç telleri dibindeki melânositler kalıtıma göre saça renk verirler. Saçlardaki renk farkları taneciklerin yayılışına, oksitlenme derecesine bağlıdır. Açık renk kızıl saçlarda melâninden başka bir demir pigment daha bulunur.

Saçların rengini koruyabilmesi için, saçların bulunduğu deri tabakası gerektiği gibi beslenmelidir. Beslenme iyi olmazsa, özellikle "B" vitamini, bakır eksikliği olursa, saçlarda beyazlaşma görülür. Besin iyi ayarlanırsa, saçların yeniden normal rengini aldığı olur.

Diğer yandan yaşlılıkla ilgili saç ağarmalarının besinle ilgisi yoktur; vitamin tedavisiyle ve besinle saçlar normal rengine girmez. Çünkü yaşlılıktaki ağarma melânin hücrelerinin artık işini göremez hale gelmesinden olur. Kimi zaman ruhi sıkıntı sonunda saçların birdenbire ağardığı görülmüşse de, bunun nedeni bilimce kesin olarak açıklanamamıştır. Ancak bu gibi sarsıntıların bezlerin işleyişini etkilediğinde şüphe yoktur.

Saçının rengi açık olan veya saçı ağaran kimsenin bunu boyatmasının İslâm’a göre hükmünü şu şekilde belirlemek mümkündür. İslâm’ın çıkışından önce yahudi ve hıristiyanlar güzel görünme ve süslenmenin Allah’a kullukla bağdaşmayacağını düşünerek, saçı boyayıp rengini değiştirmekten kaçınırlardı. Hz. Peygamber, ashabına bağımsız bir kişilik kazandırmak için saçı ve sakalı kına veya başka bir boya maddesi ile boyayabileceklerini bildirdi. Ebû Hüreyre (r.a)’tan nakledilen bir hadiste şöyle buyurulur: "Yahudi ve Hıristiyanlar (saçlarını) boyamaz. Siz onların aksini yapınız: yani saçlarınızı boyayınız" (Buhârî, Enbiyâ, 50; Libas, 67; Müslim, Libas, 80; Ebû Dâvud, Tereccül, 18; Nesâî, Zîne, 14). Ancak hadisteki emir bağlayıcı olmayıp mendupluk bildirir. Nitekim uygulamada Hz. Ebû Bekir, Ömer, Ali, Ka’b ve Enes (r.anhüm) gibi bazı sahabeler saçlarını boyamamıştır.

Diğer yandan kullanılacak boyada siyah renk tercih edilmemelidir. Çünkü saç boyası genellikle yaşlı erkeklerin beyazlaşan saçları için söz konusu olur. Siyah renk yaşlı kimseyi, olduğundan çok genç gösterir. Bu durum kınalama veya boyayı amacından saptırabilir. Nitekim Mekke’nin fethi günü Hz. Ebû Bekr’in yaşlı babası Ebû Kuhâfe’nin saçlarının ağaç çiçekleri gibi beyazlaştığını gören Rasûlüllah (s.a.s) şöyle buyurmuştur: "Bu beyaz saçı değiştiriniz ve siyahtan sakınınız" (bk. Ebû Dâvud, Tereccül, 18; Nesâî, Zîne, 15; Ahmed b. Hanbel, I,165, 356, II, 261, 499, III,160, 322). Ancak saçı beyazlaşan kimse genç olursa, onun siyaha boyamasında bir sakınca görülmemiştir. Nitekim Sa’d b. Ebî Vakkas, Ukbe b. Âmir, Hasan, Hüseyin ve Cerîr gibi sahabelerin bu rengi tercih ettikleri nakledilmiştir (Yusuf el-Kardâvî, el-Halâl vel-Harâm fil-İslâm, Terc. Mustafa Varlı, Ankara 1970, s. 102, 103).

Boya malzemesi olarak Allah elçisi kınayı tavsiye etmiştir: "Saçın beyazlığını değiştirmek için kullandığınız şeylerin en iyisi kına ve keten bitkisidir" (Ebû Dâvud, Tereccül, 18; Tirmizî, Libâs, 20; Nesâî, Zîne, 16; İbn Mâce, Libâs, 32; Ahmed b. Hanbel, V, 147, 150, 154). Hz. Enes b. Mâlik, Hz. Ebû Bekr’in saçlarını kına ve ketenle, Hz. Ömer’in ise yalnız saf kına ile boyadığını nakletmiştir (el-Kardâvî, a.g.e., s. 103).

Sonuç olarak erkek veya kadının beyazlaşan saçlarını sarı veya kızıl renge boyamaları müstehap görülmüş; siyaha boyamaları ise, sağlam görüşe göre, caiz görülmemiştir. Ancak genç kimsenin siyah boya kullanmasında da bir sakınca yoktur. Diğer yandan boya malzemesi olarak kına ve vesîme denilen, boya sanayiinde kullanılan bir bitkinin tercih edilmesi tavsiye edilmiştir (İbn Âbidîn, Reddül-Muhtâr, Terc. Ahmed Davudoğlu, İstanbul 1982-1988, XV, 378, XVII, 314). El, ayak veya başa sürülen kınanın katı olan malzemesi temizlendikten sonra deri veya saçlarda bıraktığı renk, suyun deriye nüfûzuna engel değildir. Bu yüzden abdest veya gusle mani olmaz (İbn Âbidin, a.g.e., I, 224).

#8Anonim27/07/2010, 20:34

siz bunu telefonla diyanet işlerine sorsanıza

#9Anonim27/07/2010, 20:43

Saç boyama günah değil ve Kuran’ da da günah olduğuna dair bir hüküm yokmuş.

#10Anonim27/07/2010, 20:46

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yayınlanmış bir kitap var. Adı: ‘‘Günümüz Meselelerine Fetvalar’’

Önsözde şöyle deniliyor:

‘‘Bu kitapta Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun, kendisine yapılan başvurulara cevap olmak üzere muhtelif konularda verdiği fetvaların bir bölümü yer almaktadır.’’

Kitabın basım tarihi 1996. Belki daha sonra yeni fetva kitapları da çıkmıştır. Onu bilmiyorum.

Saç boyası, kına, ruj, oje, jöle, abdest ve gusle mani midir?

Abdest alırken, yıkanması gereken uzuvlardan birinde kuru yer kalırsa, abdest sahih (doğru) olmaz. Gusülde ise vücutta, suyun ulaşabildiği her yerinin yıkanması gerekir. Bu itibarla, abdest veya gusül alacak kimsenin, yıkanması gereken uzuvlarında, suyun altına ulaşmasına engel olacak bir tabaka bulunmamalıdır. Oje gibi vücut üzerinde tabaka oluşturup da suyun bedene ulaşmasına mani olanlar abdest ve gusle manidir.

Tabaka oluşturmayan saç boyası, kına gibi makyaj malzemeleri abdest ve gusle mani değildir.

#11Anonim27/07/2010, 20:53

ŞUAN ADETLİYİM VE YARIN AKŞAM BİR RANDEVUM VAR ACABA SAÇIMI BOYASAM GÜNAH OLURMU ALLAH RAZI OLSUN

#12Aydan27/07/2010, 21:01

Regl hayız dönemi sanki 10 yıl sürüyormuş gibi 7 ile 10 gün arası en fazla bekleyip saçları boyatabiliriz aceleye şüpheye gerek kalmadan.

#13Anonim27/07/2010, 21:02

..

#14Anonim27/07/2010, 21:07

adet döneminde hormonlar daha fazla calisitigi icin boya genelde istendigi gibi tutmaz..ya akar yada rengi cok farkli olur..inanilmayacak birsey degil..gidin bir kuaföre sorun..
ama insandan insana degisiyor tabiki..kimisinde tutuyor kimisinde tutmuyor..benim isim acil oldugu icin bugün boyamaliyim..bugünde malesef reglimin 2. günü..
sonucu burdan sizinle paylasirim (:

#15Anonim27/07/2010, 21:11

denedim ve gördüm. boya istedigimden daha güzel tuttu (:
ama insanina göre degisir tabi..isiniz acil olmadikca siz yinede regl döneminizin bitmesini bekleyin

#16Anonim27/07/2010, 21:17

regl döneminde saç boyamak abdest bozar mı

#17Anonim27/07/2010, 21:25

Regl döneminde abdest alınmaz.
Regl döneminde saç boyamak günah diye bir şey yoktur.

#18Anonim27/07/2010, 21:27

Regl döneminde saç boyama günahmı

#19Anonim27/07/2010, 21:33

ya ben yarın kesinlikle boyatmayı düşünüyorum ama reglımın 4. günü yani bitmek üzere aslında..cumartesi çalışmaya başlayacam geçici olarak 1hfta işim war ama sonrada bayram ve ay sonunda okulum açılacak o yüzden boyatmayı istiyorum röfle tutar mı peki regl olduğum halde..

#20Anonim27/07/2010, 21:39

regli döneminde kozmetik saç boyası kullanılırsa güsül geçerli sayılırmı

#21Anonim27/07/2010, 21:44

hangisine ınanalım ya bırınız dıyonuz gunah bırınız dıyonuz degıl bı karar verın……

#22Anonim27/07/2010, 21:47

sizce ALLAH’ın yarattığı bişeyi değiştirmk günah değilmi mantıklı düşünürsek sonucu bulabilirz.EN İYİSİ BİLEN BİRİNE DANIŞMAK.

#23Anonim27/07/2010, 21:51

ARKADAŞLAR SAÇLARI BOYAMAK GÜNAH DEĞİLDİR.MÜMKÜN OLDUKÇA ÇOK DİKKAT ÇEKİCİ OLMAMALI SADECE.DİNİMİZCE GÖSTERİŞLİ ŞEYLER BİLİYORUZKİ ÇOK HOŞNUT DEĞİLDİR.PEYGAMBER EFENDİMİZ ZAMININDA BOYA YERİNE KINA VARMIŞ O KULLANILIYORMUŞ.ŞİMDİ ÇAĞIN GETİRDİĞİ GELİŞİMLE BOYA İCAT EDİLDİ BOYA YAPILIYOR.MESELA YİNE O DÖNEMLERDE MAKYAJ MALZEMESİ SÜRME VARMIŞ.O KULLANILIYORMUŞ.ŞİMDİ BAZI DİNDAR ARKADAŞLAR SÜRME GÜNAH DEĞİL DERLER ALLIK RUJ PUDRA GÜNAH OLUR NEDENSE.GÜLÜYORUM BÖYLE ŞEYLERE.OZAMANLAR ŞUANKİ KULLANILAN ELEKTRONİK EŞYALAR YOKTU.OZAMAN ONLARIDA KULLANMAYALIM GÜNAHTIR.O DÖNEMDE VAR OLANLAR SEVAP OLUP ŞUAN GELİŞİMLE YENİ İCAT EDEN VE O DÖNEMLERDE OLAN ŞEYLERİN DEVAMI OLAN HİÇBİRŞEYİN GÜNAH OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM…

#24Anonim27/07/2010, 21:59

saç boyamak günah mı ? lütfen kafanıza göre yazmayn…

#25Anonim27/07/2010, 22:07

şunu söylemek istiyorum , o zaman tırnağınızı da Allah yarattı kesmeyin şekil vermeyin.saçlarınızı da O yarattı.dokunmayın.nasılsa öyle olsun.vücudunuzdaki tüyler de yaratılış gereği çıkıyor.onlara da dokunmayın.eğer sizin mantığınıza göre düşünürsek bunları da yapmalıyız.
eğer mantıklı düşünmek istiyorsanız şuna odaklanın.( bu diyeceğm yanlış algılanmasın ) dnimizde niyet çok önemli.saçınızı boyarken kimsenin kötü niyetle yaptığını düşünmüyorum.zararı var boyamanın.ama zararını en aza indiren boyalar da var. mesela alkol neden günah? çünkü sağlığınıza psikolojinize büyük zarar verir.tırnak uzatmayın derler neden çünkü uzayan kısımda biriken kir ve üreyen bakteriler size ciddi zarar verir.saç boyası,,, boyatan bayanlar da bilir. SAÇINIZI BOYATTIĞINIZDA eğer uygun ve istediğiniz rengi bulmuşsanız moraliniz düzelir,psikolojiniz canlanır,özgüveniniz artar.görünüşünüz hoş olur. ( kaliteli ve amonyaksız boyalar tercih edildiği sürece sağlıa verdiği zarar da en aza inmiş olur ) sonuç : mutluyuz siyah renge günah diyenler var ,söylüyüorum yine niyet. siyah renge boyatmanın haram olduğunu söyleyenler neden olarak firavunun saçının simsiyah olduğnu ve hiiç beyaz düşmediğini söylüyorlar. siyaha boyatırken niyetim firavuna benzemek olmamıştı erkekler için siyaha boyatmk caiz deil diye okumuştum dini bir kitapta SEBEBİ YİNE NİYET : saçlarına kır düşmüş bir erkeğin siyaha boyatması karşısındaki insanı,yaşının genç olduğuna dair kandırmaya girermiş.bu yüzden caiz olmadığı yazıyordu.ama diğer renkler için ( kahve vs ) kısıtlama yoktu.NİYET DİYORUM AMA YANLIŞ ALGILANMASIN,YAPILAN YANLIŞ İŞLERE ”NİYETİM İYİ” DİYEREK BİR BAHANE YA DA MAZERET GÖSTERMEK DE BÜYÜK HATA OLUR

#26Anonim27/07/2010, 22:15

Oje sürmek de makyaj yapmak da saç boyamak da günah değildir! Allah kadınları süslenmeye meyilli yaratmıştır. Fakat O, bu süslenmeyi "belli şartlar" altında serbest bırakmıştır. Bir bayan makyaj yapabilir, saçlarını boyayabilir fakat bunu herkese gösteremez! Yani herkese güzel ve çekici görünemez.

Kadın bu süslerini kimlere gösterebilir, kimlere gösteremez? Bu sorunun cevabı için Kur’an-ı Kerim’in 24. suresi olan Nur suresinin 31. ayetinin mealini okuyunuz. O ayetin mealini okuyunca kimlerin yanında makyajlı ve başı açık dolaşabileceğinizi görebileceksiniz. Allah Teala şöyle buyurmuştur:

"Mümin kadınlara da söyle, gözlerini önlerine indirsinler ve avret yerlerini korusunlar. Ziynetlerini, kendiliğinden görünen kısmı müstesna, açmasınlar. Başörtülerini yakalarının üstüne vursunlar. Ziynet yerlerini kocaları, kendi babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları, el­leri altında bulundurdukları cariyeler, kadına arzusu kalmamış ele bakar hale gelmiş erkekler ve kadınların mahrem yerlerinin farkına varmayan erkek çocuklardan başkasına açmasınlar. Gizle­dikleri ziynetleri bilinsin diye ayaklarını da vurmasınlar. Hepiniz Al­lah yoluna dönün ey müminler ki, sıkıntılardan kurtulabilesiniz." (Nur 24/31)

İslam bir dindir ve bu dinde kuralları koyan Allah’tır. Dindarlara düşen ise Allah’ın koymuş olduğu bu kurallara uymaktır. Bir Müslüman bayanın örtünmesi, süslenmesi ve hatta yürüyüşünün nasıl olacağı bile Allah tarafından belirlenmiştir. Yukarıda mealini verdiğimiz ayette bu, açık bir şekilde görülmektedir.

kaynak

#27Anonim27/07/2010, 22:18

ben YAGMUR… sac boyamada sakınca yoktur tesetturlu veya cılbablı kadınların kafaları zaten kapaşıdır ama bu saclarını boyamaması anlamına gelmez her kadn yanı evlı kadın esıne guzel gorunmek zorundadır ewet altını cızıyorum zorundadır ve kendısıne mustehap olmadıgı halde daır esı ıstedıgı takdırde kac alma bacak alma sac boyma makyaj yapma gıbı butun guzel gorunen herseyı yapabılırler …yaLnız..! dısarıya kesınlıkle cıkmaması geregınce bu yapıLanLar sadec ve sadece kendı hane ıcerısınde ve esıne ozel olmalıdır kı gunah oLmasın…ve regl donemınde sac boyanmaz bana gore sacın fızıksel katmanın boya kapatıyor ve gusul suphelı oluyor eger kına veya keten gıbı maddelerle boyanacaksa ewet boyanabılır ama kımyasal sac boyalı dedıgım gıbı guslu suphelı kılıyor ve gusulsuz abdestsız sac boyamayın hanımlar…

ben yagmur…
DAHA ONCEKI YAPMIS OLDUGUM ACIKLAMAMDADA BELIRTTIM HAYIR BOYANMAZ. ANCAK HAYIZ (REGL) DONEMI BITER KADINLAR TEMIZLENDIKTEN (GUSUL ALDIKTAN) SONRA SACLAR BOYANIR VE YAHUT VUCUT KILLARI ALINIR VEYA BASKA BIR DEYISLE REGL ONCESI YAPILMALIDIR BUNLAR… UNUTMAYIN HER UZVUMUZ BIZDEN HESAP SORACAK SAHITLIK EDECEKTIR… VE SAC BOYAMA EGER KIMYASAL MADDELER ILE YAPILMIYOR ISE KINA VEYA KETEN ILE YAPILIYOR ISE HER HANGI BIR SAKINCA YOKTUR…

Son Düzenleyen Misafir; 14-10-2009 @ 01:29.

Sebep: Mesajlar Otomatik Olarak Birleştirildi

#28Anonim27/07/2010, 22:25

DINDE MANTIK YOKTUR ARKADASIM HER YAPTIGIN SEYI NIYETE GORE YAPAMASSIN OYLE DEMEMIS YARADAN O ZAMAN HERKES NIYETE GORE YASASIN YASAK HARAM GUNAH NEDIR KIMSE BILMESIN BOYLE SACMA SEY MI OLUR YHA YAPILMASI GEREKENLER YAPILIR ELBET EGER MEVLA IZIN VERMISSE NAMAZDA NIYET ORUCTA NIYET OLUR INSANIN ZIKRI NEYSE FIKRIDE ODUR… BEN ESIMLE DISARI YEMEGE GIDIYORUM AMA MAKYAJ YAPIYORUM BENIM NIYETIM BELLI ESIMI CEZBETMEK YA DIGER GOREN GOZLER NE OLUYOR E TABI NIYETIM BENIM FARKLI ESIME GUZEL GORUNMEK YAAAA İŞTE BOYLE DINIMIZ MANTIK DINI DEGIL ARKADASIM

#29Anonim27/07/2010, 22:32

regleyim sacımı boyamak istiyorum olurmu ikinci gunum

#30Anonim27/07/2010, 22:37

adetliylen saç boyamanın tek sakıncası boyanın tutmamasıdır edindiğim bilgilere göre de gusule engeli yoktur

#31Anonim27/07/2010, 22:45

adetliyken saç boyanırmı

#32Anonim27/07/2010, 22:48

kesin bilgi yok kanımca dinen zararlı değil ama boya tutarmı konusunda kesin fikir lazım

#33Anonim27/07/2010, 22:55

arkadaşım hani sen demişsin yha işde eşime yapıyorum makyajı e dışarıdaki gözler falan filan o makyajı dışarıda yapmıyacaksın zaten ewde siz yalnızken yapıcaksın vede eşinin her istediğini yapmakla zorunlusun eğer eşinin istediğini yapmayıp onu mutlu edemezsen o senin günahın oluqq…eşin ne istiyorsa ewde siz tek olduğunuz suretle yapmakla yükümlüsün zorunlusun yane …

#34Anonim27/07/2010, 22:59

regl dönemindeyim sacımı boyamak istiyorum ama dinimizce kadının özel gününde boyatmasının sakıncası var mı

#35ismini vermek istemeyen seyirci15/08/2012, 10:37

ağzı olan konuşuyo

#36merve13/12/2012, 00:12

bakınnn size sesleniyorumm sahip sesleniyorumm..arkadaşlarr arkadaşlarr.benim de saçımı boyatmam gerekiyor amaaa arkadaş yarın memlekete gidiyor bende isterdim ki saçımı boyatmakk amaa ne yapalımm ölüm yok ya ucunda.ne olur ne olmaz 3 günlük dünya işimizi sağlama alalım.bu arada boyatmazsak ölmeyiz ya şu sözü depaylaşmadan edemiyecem insan bildiğini paylaşmalı canım ne de olsa..AYAĞINI SICAK TUT BAŞINI SERİN KENDİNE BİR MEŞGALE BUL DÜŞÜNME DERİN DERİN DEMİŞ LOKMAN HEKİM SAYGILARIMLA ESEN VE MUTLU UMUTLU KALINN…

Yorumuzunu Ekleyin

Üye Adı:
E-mail:
Website:
Yorum:

Diğer YazılarAna Sayfa

Çanakkale Savaşını Anlatan Fotoğraflar

Çanakkale Savaşını Anlatan Fotoğraflar(0)

Çanakkale Savaşını her yönü  ile anlatan en güzel resimler 1915-16 yılları arasında gerçekleşen ve tarihimizdeki en şanlı zaferlerden biri olan Çanakkale savaşına ait tarihi fotoğraflar:

Necmeddin İmad Kimdir Kısaca Hayatı

Necmeddin İmad Kimdir Kısaca Hayatı(0)

Evliyalardan Necmeddin İmad Kimdir Necmeddin İmad On ikinci ve on üçüncü asırlarda Anadolu’da yaşayan velîlerden. Kayseri’de yaşamış olan Necmeddîn İmâd hazretlerinin hayâtıyla ilgili ayrıntılı bilgi yoktur. Necmeddin İmad Ancak Halvetiyye yolu ileri gelenlerinden olduğu ve 1224 (H.621) senesinde Kayseri’de vefât ettiği bilinmektedir. Kabri Kayseri’nin KalenderhâneSerçeoğlu mahallesinde ve HüseyinBey Hamamı karşısında olup, ziyâret edilmektedir.

Derimiz Suyun Altında Neden Büzüşür?

Derimiz Suyun Altında Neden Büzüşür?(0)

Derimiz Neden Suyun Altında Büzüşür? İnsan vücudu neredeyse su geçirmezdir. Vücudumuz sebum adında su geçirmez bir yağ ve mum karışımı üretir. En fazla sebum kafa derisi ve yüzümüzün üstünde bulunur.Bu yüzden en çok bu bölgeler yağlanır. Avuç içlerimizde ve özellikle ayaklarımızın altında sebum maddesinden fazla olmadığı için daha az su geçirmezlerdir. Küvet yada havuzda uzun

Pir Murad Baba Kimdir Kısaca Hayatı

Pir Murad Baba Kimdir Kısaca Hayatı(0)

Pir Murad Baba Kimdir ? Doğum yılı : 1915, vefatı: 11.11.2009 Annesi Güllü H tûn; Samsun’da medfun. Babası, Ömer Baba; Köy kabristanında. Pir Baba Hazretleri’nin hayatını sürdürdüğü yer; Gümüşhane ilinin Kelkit-Köse İlçesi’ne bağlı, eski ismi Şurut olan bugünkü adıyla Kabaktepe olarak bilinen köy, tarihte Seyyid Ahmed Baba ÇAĞIRGAN Hazretleri adına kaydedilmiş, bir vakıf köyüdür. Kabaktepe

Muhammed Ömer Kimdir Kısaca Hayatı

Muhammed Ömer Kimdir Kısaca Hayatı(0)

Muhammed Ömerin Hayatı Hakkında Bilgiler Molla Muhammed Ömer 1996′da Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesiyle Afganistan’ın büyük bir kısmı tarafından devlet başkanı olarak tanınan; ama uluslararası alanda Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler üyesi birçok ülke tarafından devlet başkanlığı tanınmayan Afganistan eski devlet başkanı. Taliban’ın lideri.

Devamı
Sponsorsİletişim

Sosyal networks

Gözde Kategoriler

Gizlilik Bildirimi © 1997-2013 odin.net Tüm hakları saklıdır. Site Haritası