Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra meydana gelen gelişmeler nelerdir

olan olaylar çıkan ayaklanmalar ozamana ait gazete yazıları yani gazete yapmaya yarayacak bütün bilgi

47 yorum

#1Nur14/08/2010, 11:03

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra meydana gelen gelişmeler nelerdir? lütfen konu hakkindaki kaynak bulununcaya kadar forumumuzda zaman geçiriniz.

#2dlyyldz14/08/2010, 11:10

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrası

Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918)

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya savaşı sonunda İtilaf Devletleriyle imzaladığı ateşkes antlaşmasıdır.Anlaşma, Limni Adasının Mondros Limanında Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı Rauf Bey ile İtilaf Devletleri adına Amiral Calthorpe tarafından imzalanmıştır. 1. Dünya savaşı deman ederken İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya Osmanlı Devleti’nin topraklarını kendi aralarında paylaşmışlardı.

Anlaşmanın maddeleri Osmanlı Devleti için çok ağır şartlar içermektedir.

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın maddeleri

- Boğazlar açılacak ve geçiş güvenliği için Çanakkale ve İstanbul boğazlarındaki istihkâmlar itilâf devletleri tarafından işgal edilecek.

- Osmanlı ordusu hemen terhis edilecek ve bunların silâh, cephane ve teçhizat, araç-gereç itilâf kuvvetlerine teslim edilecek.
Amaç: İtilaf Devletleri işgallere karşı Osmanlı Devleti’ni savunmasız bırakmak istemiştir.

- Osmanlı Devleti’ nin bütün liman ve tersaneleri itilâf devletleri gemilerinin faydalanmasına açık bulundurulacak.
Amaç: İşgallere karşı Osmanlı Devleti’nin savunmasız bırakmak.

- Toros tünelleri itilâf devletlerince işgal edilecekti.

- Tüm haberleşme, ulaşım araç ve gereçleri itilâf devletlerince denetlenecek.
Amaç: Türk halkının haberleşmesini engellemek. İşgalleri kolaylaştırmak.

- İtilâf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir stratejik bölgeyi asker çıkarmak suretiyle işgal edebilecek.(7. madde)
Amaç: İtilaf Devletleri yapacakları işgallere zemin hazırlamışlardır.

Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Elazığ, Van, Bitlis’te (Vilayet-i Sitte) herhangi bir karışıklık çıkacak olursa, İtilâf devletleri bu bölgede önemli gördükleri yerleri işgal edebilecek.(24. madde)
Amaç: Doğu Anadolu’da Ermeni Devleri kurmak.

- Suriye, Irak, Hicaz, Yemen, Trablus ve Bingazideki Türk kuvvetleri en yakin itilâf kumandanına teslim olacak.

Anlaşmanın 7. maddesi ile Osmanlı Devleti’nin işgaline zemin hazırlanmış.24. madde ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde Ermeni Devleri kurmak amaçlanmıştır.

Mondros’tan sonra yapılan işgaller şunlardır;

İngilizler: Musul, Urfa, Antep ve Maraş
Fransa : Adana ve çevresi
İtalya : Antalya ve Konya

13 Kasım 1918′de İstanbul İtilaf Devletleri tarafından denetim altına alınmıştır.

Paris Barş Konferansı (18 Ocak 1919)
İtilaf Devletleri yenilen devletlerle yapacakları barış görüşmeleri için Paris’te bir konferans topladı. Konferans’a Yunanlılar da katıldı. Sahte belgeler ileri sürerek Ege Bölgesi’nde hak iddia eden Yunanlılar İngilizler tarafından desteklendi.İngiltere, Batı Anadolu’yu savaş sırasında yapılan gizli görüşmelerle İtalya’ya vermesine rağmen kendi sömürgeleri tehlikeye girebilir düşüncesiyle daha zayıf olan ve kolayca kontrol altında tutabileceği Yunanistan’ı desteklemiş ve Batı Anadolu’nun Yunansitan’a verilmesini sağlamıştır. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesine karar verildi.Yenilen devletlerle imzalanacak barış anlaşmaları hazırlandı.

Paris Barış Konferansında yenilen devlerle şu anlaşmalar imzalandı:

Almanya ile Versay Antlaşması (28 Haziran 1920)
Avusturya ile Saint Germain Antlaşması (10 Eylül 1919)
Macaristan ile Triyanon Antlaşması (4 Haziran 1920)
Bulgaristan ile Nöyyi Antlaşması (27 Kasım 1919)

Osmanlı Devletiyle yapılacak olan barış anlaşması konusunda anlaşmaya varılamadı. Osmanlı Devletiyle 10 Ağustos 1920 tarihinde barış anlaşması (Sevr Barış Anlaşması) imzalanmıştır.

İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)
Paris Barış Konferansı’nda Batı Anadolu’nun Yunanlılara verilmeis kararlaştırılmıştı. İngilizlerin dersteğini alan Yunanlılar 15 Mayıs sabahı İzmir’e asker çıakrdı.İşgale karşı Türk halkı tepki gösterdi. Yunan işgaline karşı ilk kurşunu Hukuk-i Beşer gazetesi yazarı Hasan Tahsin sıktı.Yunanlılar İzmir’in işgalinde çok sayıda Türk’ü şehit ettiler.

İzmir’in işgali, Türk halkında milli bilincin uyanmasını sağlamıştır.

#3aabbcc14/08/2010, 11:16

Mondros ateşkes antlaşmasından sonra işgal edilen bir şehrinizi seçip orada olan olayları anlatılacak.ben manisayı seçtim ama hiç bilgi bulamadım doğru düzgün……..

Son Düzenleyen Blue Blood; 13-12-2008 @ 11:25.

#4gozde14/08/2010, 11:21

şeyyy ben manisanın kini istemiştim de.

#5I$ik14/08/2010, 11:25

Mondros Mütarekesi’nin 7. maddesine dayanılarak 15 Mayıs 1919′ da bölgede Yunan işgali başlar. İşgal sırasında Manisa Merkezde İstihlâs-ı Vatan, Cemiyet-i Müderrisîn, Demirci’de Müdafa’a-i Hukûk-u Osmânî, Gördes’de Hareket-i Milliye Teşkilatı, Kırkağaç’da İstihlâs-ı Vatan, Kula’da Redd-i İlhak, Soma’da Müdafa’a-i Hukuk ve Turgutlu’da Müdafa’a-i Hukûk-u Osmâni adlı Cemiyetler kurularak Yunan işgaline karşı mücadeleler verilmiştir.

30 Ağustos 1922′deki Dumlupınar Meydan Muharebesi’nin zaferle sonuçlanması üzerin Fahreddin Paşa komutasındaki kolordu İzmir’e doğru ilerleyerek Yunan direnişini kırmıştır. İzmir’e doğru kaçan Yunanlılar ve yerli Rumlar kenti ateşe vermiş, günlerce süren yangında tarihin Manisa’ya kazandırdığı büyük kültürel mirasın önemli bir kısmı yok olmuştur. Yaklaşık üç yıl Yunan işgalinde kalan şehir 8 Eylül 1922 tarihinde kurtarılmıştır.

İtilaf Devletleri’nin desteği ile başlayan Yunan genel taarruzu, siyasi anlamda da sonuç verdi. 1920 tarihinde imzalanan Sevr Anlaşması hükümlerine göre Saruhan Sancağı 5 yıllığına Yunanistan’a bırakılıyordu. Yunan genel taarruzu, 23 Ağustos-13 Eylül 1921 tarihlerinde Milli Mücadelenin dönüm noktası olan Sakarya Savaşı ile noktalandı.

26 Ağustos 1922 sabahı Büyük Taarruz başladı. 30 Ağustos 1922’de Başkumandanlık Savaşı’nı kaybeden Yunan ordusu İzmir istikametinde çekilmeye başladı. Yunan ordusunun Saruhan sancağı sınırları içinde ilk terk etmek zorunda kaldığı yer Demirci oldu. İkinci sırada ise Gördes, Eşme ve Selendi yer aldı.

Türk birlikleri durmaksızın ilerleyerek ve çarpışarak Ordumuz 4 Eylül’de Alaşehir ve Kula’ya girdi, 5 Eylül’de Salihli,6 Eylül’de Kırkağaç,Soma ve Akhisar, 7 Eylül’de Turgutlu, 8 Eylül’de Manisa’ya askerimiz girdi. Yunanlılar kaçarken her yeri yakmışlardı. iki gün sonra bile dumanlar ve kül yığınları duruyordu. 11.337 evden 10.700’ü içindeki eşyalar ile tamamen yanmıştı.13 camii,2.728 dükkan,19 han,3 fabrika,5 çiflikte yananlar arasında idi. İşgali en uzun süre yaşayan Manisa şehri, Ermeni ve Rumlardan oluşan yangın müfrezelerinin çıkardığı yangınla alevler içinde iken, 8 Eylül 1922 tarihinde işgalden kurtuldu.

Saruhan sancağının kurtuluşu en geç yaşayan ilçeleri Kırkağaç ve Soma oldu. Bu iki ilçe 10 Eylül 1922’de Yunanlılar tarafından boşaltılmakla beraber, Türk ordusunun kontrolüne 13 Eylül’de geçmiştir.

Yangından, katliamdan ve türlü zulümden kaçmak için şehri boşaltan halk, iki gün boyunca yüzyılların mirası şehrin kül oluşunu, dağlardan acıyla izledikten sonra kolordu eşliğinde Manisa’ya girdi.

Başta Manisa olmak üzere yanan ve yıkılan kasabalarıyla Saruhan sancağı Batı Anadolu’nun en mamur beldelerine sahipti. Tarihi yapılar ve mimari eserler bakımından Bursa’dan sonra geliyordu. Saruhanoğulları’nın başkenti, şehzadeler şehri, bir ilim ve kültür merkezi olan Manisa’da, yalnızca insanlar ve binalar yanmamış, yüzyılların birikimi de yok olmuştur.

1923′de Saruhan adıyla vilayet olan şehrin adı, 1927 yılında Manisa olarak değiştirilmiştir.

#6zalim14/08/2010, 11:28

ben performans odevinde izmirdeki önemli kişikeri seçtim hasan tahsin gibi… lütfen bilgi verirmisiniz birde o dönemdeki gazete haberlerine nasıl ulaşabilirim

#7efna14/08/2010, 11:32

MONDROS ATEŞKES ANLAŞMASINDAN SONRA KAYBETTİGİMİZ TOPRAKLAR

#8talyan0314/08/2010, 11:35

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrası

Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918)

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya savaşı sonunda İtilaf Devletleriyle imzaladığı ateşkes antlaşmasıdır.Anlaşma, Limni Adasının Mondros Limanında Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı Rauf Bey ile İtilaf Devletleri adına Amiral Calthorpe tarafından imzalanmıştır. 1. Dünya savaşı deman ederken İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya Osmanlı Devleti’nin topraklarını kendi aralarında paylaşmışlardı.

Anlaşmanın maddeleri Osmanlı Devleti için çok ağır şartlar içermektedir.

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın maddeleri

- Boğazlar açılacak ve geçiş güvenliği için Çanakkale ve İstanbul boğazlarındaki istihkâmlar itilâf devletleri tarafından işgal edilecek.

- Osmanlı ordusu hemen terhis edilecek ve bunların silâh, cephane ve teçhizat, araç-gereç itilâf kuvvetlerine teslim edilecek.
Amaç: İtilaf Devletleri işgallere karşı Osmanlı Devleti’ni savunmasız bırakmak istemiştir.

- Osmanlı Devleti’ nin bütün liman ve tersaneleri itilâf devletleri gemilerinin faydalanmasına açık bulundurulacak.
Amaç: İşgallere karşı Osmanlı Devleti’nin savunmasız bırakmak.

- Toros tünelleri itilâf devletlerince işgal edilecekti.

- Tüm haberleşme, ulaşım araç ve gereçleri itilâf devletlerince denetlenecek.
Amaç: Türk halkının haberleşmesini engellemek. İşgalleri kolaylaştırmak.

- İtilâf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir stratejik bölgeyi asker çıkarmak suretiyle işgal edebilecek.(7. madde)
Amaç: İtilaf Devletleri yapacakları işgallere zemin hazırlamışlardır.

Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Elazığ, Van, Bitlis’te (Vilayet-i Sitte) herhangi bir karışıklık çıkacak olursa, İtilâf devletleri bu bölgede önemli gördükleri yerleri işgal edebilecek.(24. madde)
Amaç: Doğu Anadolu’da Ermeni Devleri kurmak.

- Suriye, Irak, Hicaz, Yemen, Trablus ve Bingazideki Türk kuvvetleri en yakin itilâf kumandanına teslim olacak.

Anlaşmanın 7. maddesi ile Osmanlı Devleti’nin işgaline zemin hazırlanmış.24. madde ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde Ermeni Devleri kurmak amaçlanmıştır.

Mondros’tan sonra yapılan işgaller şunlardır;

İngilizler: Musul, Urfa, Antep ve Maraş
Fransa : Adana ve çevresi
İtalya : Antalya ve Konya

13 Kasım 1918′de İstanbul İtilaf Devletleri tarafından denetim altına alınmıştır.

Paris Barş Konferansı (18 Ocak 1919)
İtilaf Devletleri yenilen devletlerle yapacakları barış görüşmeleri için Paris’te bir konferans topladı. Konferans’a Yunanlılar da katıldı. Sahte belgeler ileri sürerek Ege Bölgesi’nde hak iddia eden Yunanlılar İngilizler tarafından desteklendi.İngiltere, Batı Anadolu’yu savaş sırasında yapılan gizli görüşmelerle İtalya’ya vermesine rağmen kendi sömürgeleri tehlikeye girebilir düşüncesiyle daha zayıf olan ve kolayca kontrol altında tutabileceği Yunanistan’ı desteklemiş ve Batı Anadolu’nun Yunansitan’a verilmesini sağlamıştır. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesine karar verildi.Yenilen devletlerle imzalanacak barış anlaşmaları hazırlandı.

Paris Barış Konferansında yenilen devlerle şu anlaşmalar imzalandı:

Almanya ile Versay Antlaşması (28 Haziran 1920)
Avusturya ile Saint Germain Antlaşması (10 Eylül 1919)
Macaristan ile Triyanon Antlaşması (4 Haziran 1920)
Bulgaristan ile Nöyyi Antlaşması (27 Kasım 1919)

Osmanlı Devletiyle yapılacak olan barış anlaşması konusunda anlaşmaya varılamadı. Osmanlı Devletiyle 10 Ağustos 1920 tarihinde barış anlaşması (Sevr Barış Anlaşması) imzalanmıştır.

İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)
Paris Barış Konferansı’nda Batı Anadolu’nun Yunanlılara verilmeis kararlaştırılmıştı. İngilizlerin dersteğini alan Yunanlılar 15 Mayıs sabahı İzmir’e asker çıakrdı.İşgale karşı Türk halkı tepki gösterdi. Yunan işgaline karşı ilk kurşunu Hukuk-i Beşer gazetesi yazarı Hasan Tahsin sıktı.Yunanlılar İzmir’in işgalinde çok sayıda Türk’ü şehit ettiler.

İzmir’in işgali, Türk halkında milli bilincin uyanmasını sağlamıştır.

#9burcu009014/08/2010, 11:38

Mondros ateşkes antlaşması’nı kolaylaştıran gelişmeler nelerdir?

#10nil_6914/08/2010, 11:43

Balkan Savaşı’nı izleyen 1. Dünya Savaşı, 1 Ağustos 1914 günü başladı. Avrupa’nın en kuvvetli ülkesi durumunda bulunan İngiltere’ye karşı Almanya büyük bir silahlanma yarışına girmiş, kara ordusunu ve donanma gücünü çoğaltmıştı. Her iki ülke de bir savaş için ortam bekliyordu.

Bu savaşta, bir yanda Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Bulgaristan, Osmanlı İmparatorluğu, öbür yanda İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya, ABD, Japonya, Çin, Brezilya ve daha başka küçük devletler yer aldı.

Almanya’nın önderliğini yaptığı gruba İttifak Devletleri (Bağlaşık Devletler), İngiltere’nin yaptığı gruba İtilaf Devletleri (Anlaşma Devletleri) adı verildi.

Avusturya-Macaristan Veliahtının Saraybosna’da öldürülmesi, savaşın başlamasına neden oldu. Avusturya-Macaristan’ın Sırbistan’a savaş açması üzerine Almanya, Fransa’ya ve savaş hazırlığı içinde bulunan Rusya’ya karşı savaş açtı.

Önce Almanya ve Avusturya-Macaristan ile İngiltere, Fransa, Rusya ve Sırbistan arasında başlayan savaş Osmanlı Devletinin ve Bulgaristan’ın katılmasıyla yaygınlık gösterdi.

I. Dünya Savaşı başladığı zaman Osmanlı Devleti’nin ne gibi bir tavır alacağı merak edilmekteydi. Çünkü Osmanlı Devleti coğrafî bakımdan önemli bir mevkideydi. Rusya’nın Akdenize inebileceği tek yol olan boğazları elinde tutması sebebiyle büyük devletlerin ilgisini çekiyordu. Bu sırada ülkeye İttihat ve Terakki Partisi hakim olup bu partinin liderleri olan Enver, Talat ve Cemal paşalar iktidarı ellerinde tutmaktaydılar. Enver Paşa hemen Almanya’nın yanında savaşa katılmak arzusunda, Talat Paşa ise tereddüt içerisinde idi. Almanya’nın savaşı kazanacağından emin olan Enver ve arkadaşları savaş sonunda Balkan savaşında ve 93 Harbinde kaybettiğimiz toprakları geri almayı ummaktaydılar.

Başlangıçta Osmanlı Devletini üçlü ittifaka kabul etmeyen Almanya, sonradan boğazları kontrol altında tutmak ve savaş cephesini genişleterek rakiplerinin gücünü dağıtmak niyetiyle Türkiye’nin kendi yanında savaşa girmesi için yoğun bir çaba içerisine girdi. Bu çabalarının semeresini almakta gecikmedi ve 2 Ağustos 1914’te Enver Paşa Almanya ile gizli bir antlaşma imzaladı. Antlaşmadan sadece Sadrazam Said Halim Paşa, Dahiliye Nazırı Talat Paşa ve Meclis Başkanı Halil Bey’in haberi vardı. Bunların dışında ne meclis ne padişah ve ne de diğer hükümet üyeleri haberdardı.

Bu antlaşmanın ikinci maddesine göre, Almanya’nın savaşa girmesi halinde Osmanlı Devleti’nin de savaşa katılması gerekiyordu. Ancak Osmanlı hükümeti hemen savaşa girmeyip, sadece seferberlik ilan etti.

Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesi birbirini takip eden iki oldu bitti ile gerçekleşecekti. Bu cümleden olarak İngilizler’den kaçan 2 Alman savaş gemisi Çanakkale Boğazı’nı geçerek Türkiye’ye sığındı. İngilizler tarafsızlığını ilan etmiş olan Osmanlı Devleti’nden bu gemilerin Türk sularından çıkarılmasını istediler. Ancak 11 Ağustos sabahı gemilerin Marmara Denizi’ne girmesine müsaade eden Osmanlı Hükümeti bu gemileri satın alınmış olarak gösterdi. Nitekim çeşitli kaynak ve hatıratlarda değişik biçimde anlatılmasına rağmen bir süre sonra bu gemiler Türk bayrağı altında Karadeniz’e açılarak Rus limanlarını topa tuttular. (29 Ekim 1914) olaydan sadece Enver, Talat ve Cemal Paşaların haberi vardı. Böylece Osmanlı Devleti fiilen savaşa girmiş oldu.

Enver Paşa I. Dünya savaşında Almanlar yanında yer alıp, yeryüzündeki son Türk İmparatorluğunun başını yemiştir. Dünya görüşünden ve fikir çilesinden mahrum olan ittihatçıların Almanlara olan yakınlığı ve tarafsız kalabilmemiz imkanı varken Almanlar yanında savaşa katılmaları mevzuu incelenirken Almanya’nın İmparatorluğumuzla alakalı niyetlerinin bilinmesinde fayda vardır. Bu husus çeşitli Alman gazete ve dergileriyle kitaplarında bilahare açıklanmıştır ki, bu yazılanlar tek kelime ile korkunçtur. Ve bu korkunç ifşaat, Almanya İmparatoru’nun Enver’e gösterdiği yakın alakanın sebeplerini bütün açıklığı ile ortaya koymaktadır.

Devlet-i Aliyye’yi Balkan komitacılarından öğrendikleri usullerle idareye kalkan İttihat ve Terakki başındaki gafiller Almanların bu korkunç niyetlerinden habersiz bir halde 14 Aralık 1913 Pazar günü “Alman Heyeti Askeriyye-i Islahiyyesi”ni yurda getirmişler ve İtilaf-ı Müselles” denilen İngiltere, Fransa, Rusya devletlerinin protestolarına rağmen, zamanla bu askeri mütehassısları daha da artırarak orduyu Alman subayları eline teslim edivermişlerdir. Ordunun ıslahı gayesiyle yapıldığı yazılıp söylenen bu hareketin gaflet mi, ihanet mi, yoksa iddia edildiği gibi hizmet mi olduğu geleceğin gerçek tarihçisinin himmetine kalmıştır.

Devlet-i Âliyye’nin başına çöreklenen İttihatçı üç çılgından biri olan Enver Paşa, I. Dünya Savaşı’nın mesulleri arasındadır ve bu adamın askerî değeri, bizzat dostlarınca da itiraf edildiği gibi sıfırdır. Tecrübe ve tahsilden mahrum olan bu haline rağmen Napolyonluğuna inanıp aldığı çılgınca kararlarla nice büyük felaketlere yol açan Enver Paşa adlı gafilin müthiş çılgınlıklarından biri de Kafkas Cephesindeki meşhur Sarıkamış harekatıdır. Yüzbin kişilik ordumuzun Ardahan-Sarıkamış hattına taarruzu, Onbirinci Kolordumuzun geri püskürtülmesine, Dokuzuncu Kolordunun geri çekilmeyerek esir olmasına yol açmış, Onuncu Kolorduyu zorla Sarıkamış’a sevk eden Enver Paşa’nın bu çılgınlığı 90 bin Türk evladının hayatına mal olmuştur.

I. Dünya Savaşı’nda Moskof ordusuna Doğu Anadolu kapılarını açan adam Sarıkamış harekatının kahramanı (!!!) Enver Paşa, harekat sonunda Moskof’un karargahımıza çok yaklaştığını yaralı bir askerden duyduğu an, son süratle kaçıp soluğu evvela Erzurum’da, sonra da İstanbul’da almıştır.

Rusları yeni bir cephede oyalamak ve böylece Almanlar’ın işini kolaylaştırmak gayesiyle girişildiği söylenen Enver Paşa’nın Sarıkamış Harekatı tarihimize “facia” olarak geçmiş ve Napolyonluğuna inanan Enver’in “çılgınlığı” şeklinde yazılagelmiştir.

Neticede savaş 4 yıl sürdü. Karada, havada ve denizde çok şiddetli çarpışmalar oldu. Çok insan öldü. Kan döküldü. Birçok kentler yıkıldı.

Dünya Savaşı, Almanya’nın önderliğini yaptığı ittifak devletlerinin yenilgisi ile sona erdi.

Bulgaristan, 30 Eylül 1918’de imzaladığı antlaşmayla bitmeden önce savaştan çekildi. Kral ülkesinden kaçtı.

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, iç kargaşalıklar nedeniyle parçalandı. Bu imparatorluğu oluşturan uluslar, bağımsızlıklarını ilan ettiler. Bu arada Almanya da savaşa dayanamayacağını anladı. Bu durumlar sonucu Almanya ve Avusturya 4 Ekim 1918 yılında savaş bırakma önerisinde bulundular.

Bu arada Avusturya ve Almanya’da rejim değişikliği oldu. Cumhuriyet ilan edildi. Hükümdarları ülkesinden kaçtılar. Her iki devletle savaş bırakışması 11 Kasım 1918’de imzalandı.

Osmanlı Devleti de savaşı sürdürmenin güçlüklerini ve yararsızlığını görerek 30 Ekim 1918’de acı bir fatura ile Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalayarak savaştan çekildi. Bu antlaşma Avrupalıların vatan bütünlüğümüzü parçalama ve Türk yurdunu tamamen işgal etme niyetlerini açıkça gösteriyordu.

Sonuçları:

- I. Dünya savaşı tahminleri aşan büyüklükte askeri kuvvetleri karşı karşıya getirdi. Her iki tarafın da büyük kuvvetleri siper savaşlarında eridi. Zayiat korkunç oldu. Bu yüzden savaşta insan kaybı da çok olmuştur ve 10 milyona yakın sivil ve asker hayatını kaybetmiştir.

- I. Dünya savaşı sonunda İmparatorluklar parçalandı. Romanof (Rus), Habsburg (Avusturya) Hohenzoller (Almanya) ve Osmanlı Hanedanları ortadan kalktı ve dünyanın siyasi haritası değişti.

- Dünya Devletler dengesi değişerek, İngiltere ve Fransa dünyanın yarısını sömürge haline getirdiler. Ancak savaştan çok yıpranmış olduklarından güçlerini koruyamadılar ve sömürgelerde yaptıkları vahşi davranışlarıyla toplumların nefretini kazandılar.

- Savaş sonunda ABD dünya siyasetinde büyük bir güç olarak ortaya çıkarak, Avrupa ve Asya’da önemli rol oynamaya başladı.

- I. Dünya Savaşı sonunda yeni fikirler ortaya çıktı. Rusya’da 1917 yılında çıkan Bolşevik ihtilali ile sosyalizm iktidara geldi ve tarihin gördüğü en kanlı diktatörlüklerden biri kuruldu. İtalya, Almanya ve İspanya’da ise faşist diktatörlükler ortaya çıktı.

- Savaşın milletlerin ahlak ve karakterleri üzerinde olumsuz tesirleri de çok büyük oldu. Birçok ülkede nüfus geriledi. Gelenek ve adetler terk edildi.

- Birinci Dünya Savaşı Türkiye içinde önemli sonuçlar doğurdu. 1 milyona yakın asker kaybeden Türkiye savaştan sosyal ve ekonomik olarak perişan bir vaziyette çıktı. Tarihin, en ağır şartları haiz anlaşmalarından biri olan Mondros Mütarekesi’ni imzalamak zorunda kaldı. Bu Türklerin tarihte uğradıkları en büyük felaketti.

Bu savaş; Türk acılar tarihinin en büyük olayıdır. Biz bu savaşın tarihini, destanını, romanını yazmadıkça; I. Dünya Savaşının kendimize hesabını vermedikçe, o savaşın gerçek ve derin bilançosunu yapmadıkça o savaş sonucunda halk, devlet ve fikir adamı olarak kimin sorumlu ve ne bakımdan suçlu olduğunu tespit etmedikçe böyle büyük ve merhametsiz bir tarih otokritiğine yanaşmadıkça ve yol açmadıkça, günübirlik yaşamaya, facia sürprizleriyle karşılaşmaya, fikir ve aksiyonların sadece modasına mahkum olacağız.

Dünya Savaşı bir yıkımdı. Osmanlı devleti parçalandı. Bir çok İslam ülkesi esarete düştü. İslam kültürünün yok edilmesi için her şey yapıldı.

Yeni bir savaş çıkarsa, müslüman ülkeler bu savaşta zararlı mı, kazançlı mı olur? sorusu, sorulmaya değer bir sorudur. Bu sorunun cevabını müslümanlar sağlıklı verirlerse böyle bir savaşın çıkmasına sebep olacak davranışlardan kaçınacaklardır. Müslümanlar savaş arzu etmeyecektir. Ama bir savaşın çıkışından da korkmayacaklardır ve savaştan en kazançlı çıkacak olan müslümanlar olduğu umudunu hiçbir zaman yitirmeyeceklerdir. İster bir savaş çıksın, ister çıkmasın. Müslümanlar bir savaş hem de en yakıcı bir savaş çıkacakmışcasına hazır olmak zorundadır. Müslümanlar birbirlerine yaklaşmak, birbirlerini anlamak, dinlemek, anlaşmak zorundadır. Birbirinin gerçek kardeşleri yalnız onlardır.

Sulhta da, savaşta da müslümanların ilk düşüneceği şey Hz. Peygamberin eşsiz hadisinde denildiği gibi, muhteşem bir yapıdaki taşlar örneği, birbirlerine sıkı sıkıya kaynaşmak olmalıdır.


alıntıdır….

#11zara14/08/2010, 11:49

güzel ama ben paris barış konferansınıkini istedim

#12merkur14/08/2010, 11:53

ben antalyayla ilgili bilgi istiyorumda verebilir misiniz lütfen

#13nilden14/08/2010, 11:57

mondros antlasmasın gore itilaf devletleri nereleri işgal etmiştir ??

#14asi kiz14/08/2010, 12:03

performans ödevimi yapıyorumda mondros ateşkes antlaşmasından sonra işgale uğrayan şehirlerden bir tanesini seçip daha sonra bunların işgale karşı mücadelelerini araştırıp bunu bir dergi biçiminde hazırlayıcam da eee bunu nasıl hazırlıcamı bilmiyorum.bana yardım edermisiniz?

#15safkan34xx14/08/2010, 12:06

mondros ateşkes antlaşmasından sonra çanakkalenin durumu ???

#16Nursena14/08/2010, 12:14

şeyy ya burda daha gelişmişi yokmu??perfeormans ödevim bayağı sayfa olacak daaa.

#17annem_6314/08/2010, 12:18

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan Sonra İşgal Edilen Yerler

İngiltere= Musul Urfa Antep Maraş Batum Kars SAMSUN Merzifon
Fransa= Adana urfa antep maraş mersin dörtyol
İtalya =Antalya Kuşadası Fethiye Bodrum Marmaris Konya
Yunanistan =İzmir

#18eftelya14/08/2010, 12:24

ya bn mondros ateşkes antlaşmasından sonra işgal alan şehirler

#19hilace14/08/2010, 12:29

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan Sonra İşgal Edilen Yerler

İngiltere= Musul Urfa Antep Maraş Batum Kars SAMSUN Merzifon
Fransa= Adana urfa antep maraş mersin dörtyol
İtalya =Antalya Kuşadası Fethiye Bodrum Marmaris Konya
Yunanistan =İzmir

#20finduk14/08/2010, 12:35

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrası

Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918)

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya savaşı sonunda İtilaf Devletleriyle imzaladığı ateşkes antlaşmasıdır.Anlaşma, Limni Adasının Mondros Limanında Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı Rauf Bey ile İtilaf Devletleri adına Amiral Calthorpe tarafından imzalanmıştır. 1. Dünya savaşı deman ederken İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya Osmanlı Devleti’nin topraklarını kendi aralarında paylaşmışlardı.

Anlaşmanın maddeleri Osmanlı Devleti için çok ağır şartlar içermektedir.

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın maddeleri

- Boğazlar açılacak ve geçiş güvenliği için Çanakkale ve İstanbul boğazlarındaki istihkâmlar itilâf devletleri tarafından işgal edilecek.

- Osmanlı ordusu hemen terhis edilecek ve bunların silâh, cephane ve teçhizat, araç-gereç itilâf kuvvetlerine teslim edilecek.
Amaç: İtilaf Devletleri işgallere karşı Osmanlı Devleti’ni savunmasız bırakmak istemiştir.

- Osmanlı Devleti’ nin bütün liman ve tersaneleri itilâf devletleri gemilerinin faydalanmasına açık bulundurulacak.
Amaç: İşgallere karşı Osmanlı Devleti’nin savunmasız bırakmak.

- Toros tünelleri itilâf devletlerince işgal edilecekti.

- Tüm haberleşme, ulaşım araç ve gereçleri itilâf devletlerince denetlenecek.
Amaç: Türk halkının haberleşmesini engellemek. İşgalleri kolaylaştırmak.

- İtilâf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir stratejik bölgeyi asker çıkarmak suretiyle işgal edebilecek.(7. madde)
Amaç: İtilaf Devletleri yapacakları işgallere zemin hazırlamışlardır.

Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Elazığ, Van, Bitlis’te (Vilayet-i Sitte) herhangi bir karışıklık çıkacak olursa, İtilâf devletleri bu bölgede önemli gördükleri yerleri işgal edebilecek.(24. madde)
Amaç: Doğu Anadolu’da Ermeni Devleri kurmak.

- Suriye, Irak, Hicaz, Yemen, Trablus ve Bingazideki Türk kuvvetleri en yakin itilâf kumandanına teslim olacak.

Anlaşmanın 7. maddesi ile Osmanlı Devleti’nin işgaline zemin hazırlanmış.24. madde ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde Ermeni Devleri kurmak amaçlanmıştır.

Mondros’tan sonra yapılan işgaller şunlardır;

İngilizler: Musul, Urfa, Antep ve Maraş
Fransa : Adana ve çevresi
İtalya : Antalya ve Konya

13 Kasım 1918′de İstanbul İtilaf Devletleri tarafından denetim altına alınmıştır.

Paris Barş Konferansı (18 Ocak 1919)
İtilaf Devletleri yenilen devletlerle yapacakları barış görüşmeleri için Paris’te bir konferans topladı. Konferans’a Yunanlılar da katıldı. Sahte belgeler ileri sürerek Ege Bölgesi’nde hak iddia eden Yunanlılar İngilizler tarafından desteklendi.İngiltere, Batı Anadolu’yu savaş sırasında yapılan gizli görüşmelerle İtalya’ya vermesine rağmen kendi sömürgeleri tehlikeye girebilir düşüncesiyle daha zayıf olan ve kolayca kontrol altında tutabileceği Yunanistan’ı desteklemiş ve Batı Anadolu’nun Yunansitan’a verilmesini sağlamıştır. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesine karar verildi.Yenilen devletlerle imzalanacak barış anlaşmaları hazırlandı.

Paris Barış Konferansında yenilen devlerle şu anlaşmalar imzalandı:

Almanya ile Versay Antlaşması (28 Haziran 1920)
Avusturya ile Saint Germain Antlaşması (10 Eylül 1919)
Macaristan ile Triyanon Antlaşması (4 Haziran 1920)
Bulgaristan ile Nöyyi Antlaşması (27 Kasım 1919)

Osmanlı Devletiyle yapılacak olan barış anlaşması konusunda anlaşmaya varılamadı. Osmanlı Devletiyle 10 Ağustos 1920 tarihinde barış anlaşması (Sevr Barış Anlaşması) imzalanmıştır.

İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)
Paris Barış Konferansı’nda Batı Anadolu’nun Yunanlılara verilmeis kararlaştırılmıştı. İngilizlerin dersteğini alan Yunanlılar 15 Mayıs sabahı İzmir’e asker çıakrdı.İşgale karşı Türk halkı tepki gösterdi. Yunan işgaline karşı ilk kurşunu Hukuk-i Beşer gazetesi yazarı Hasan Tahsin sıktı.Yunanlılar İzmir’in işgalinde çok sayıda Türk’ü şehit ettiler.

İzmir’in işgali, Türk halkında milli bilincin uyanmasını sağlamıştır.
Mondros Mütarekesi’nin 7. maddesine dayanılarak 15 Mayıs 1919′ da bölgede Yunan işgali başlar. İşgal sırasında Manisa Merkezde İstihlâs-ı Vatan, Cemiyet-i Müderrisîn, Demirci’de Müdafa’a-i Hukûk-u Osmânî, Gördes’de Hareket-i Milliye Teşkilatı, Kırkağaç’da İstihlâs-ı Vatan, Kula’da Redd-i İlhak, Soma’da Müdafa’a-i Hukuk ve Turgutlu’da Müdafa’a-i Hukûk-u Osmâni adlı Cemiyetler kurularak Yunan işgaline karşı mücadeleler verilmiştir.

30 Ağustos 1922′deki Dumlupınar Meydan Muharebesi’nin zaferle sonuçlanması üzerin Fahreddin Paşa komutasındaki kolordu İzmir’e doğru ilerleyerek Yunan direnişini kırmıştır. İzmir’e doğru kaçan Yunanlılar ve yerli Rumlar kenti ateşe vermiş, günlerce süren yangında tarihin Manisa’ya kazandırdığı büyük kültürel mirasın önemli bir kısmı yok olmuştur. Yaklaşık üç yıl Yunan işgalinde kalan şehir 8 Eylül 1922 tarihinde kurtarılmıştır.

İtilaf Devletleri’nin desteği ile başlayan Yunan genel taarruzu, siyasi anlamda da sonuç verdi. 1920 tarihinde imzalanan Sevr Anlaşması hükümlerine göre Saruhan Sancağı 5 yıllığına Yunanistan’a bırakılıyordu. Yunan genel taarruzu, 23 Ağustos-13 Eylül 1921 tarihlerinde Milli Mücadelenin dönüm noktası olan Sakarya Savaşı ile noktalandı.

26 Ağustos 1922 sabahı Büyük Taarruz başladı. 30 Ağustos 1922’de Başkumandanlık Savaşı’nı kaybeden Yunan ordusu İzmir istikametinde çekilmeye başladı. Yunan ordusunun Saruhan sancağı sınırları içinde ilk terk etmek zorunda kaldığı yer Demirci oldu. İkinci sırada ise Gördes, Eşme ve Selendi yer aldı.

Türk birlikleri durmaksızın ilerleyerek ve çarpışarak Ordumuz 4 Eylül’de Alaşehir ve Kula’ya girdi, 5 Eylül’de Salihli,6 Eylül’de Kırkağaç,Soma ve Akhisar, 7 Eylül’de Turgutlu, 8 Eylül’de Manisa’ya askerimiz girdi. Yunanlılar kaçarken her yeri yakmışlardı. iki gün sonra bile dumanlar ve kül yığınları duruyordu. 11.337 evden 10.700’ü içindeki eşyalar ile tamamen yanmıştı.13 camii,2.728 dükkan,19 han,3 fabrika,5 çiflikte yananlar arasında idi. İşgali en uzun süre yaşayan Manisa şehri, Ermeni ve Rumlardan oluşan yangın müfrezelerinin çıkardığı yangınla alevler içinde iken, 8 Eylül 1922 tarihinde işgalden kurtuldu.

Saruhan sancağının kurtuluşu en geç yaşayan ilçeleri Kırkağaç ve Soma oldu. Bu iki ilçe 10 Eylül 1922’de Yunanlılar tarafından boşaltılmakla beraber, Türk ordusunun kontrolüne 13 Eylül’de geçmiştir.

Yangından, katliamdan ve türlü zulümden kaçmak için şehri boşaltan halk, iki gün boyunca yüzyılların mirası şehrin kül oluşunu, dağlardan acıyla izledikten sonra kolordu eşliğinde Manisa’ya girdi.

Başta Manisa olmak üzere yanan ve yıkılan kasabalarıyla Saruhan sancağı Batı Anadolu’nun en mamur beldelerine sahipti. Tarihi yapılar ve mimari eserler bakımından Bursa’dan sonra geliyordu. Saruhanoğulları’nın başkenti, şehzadeler şehri, bir ilim ve kültür merkezi olan Manisa’da, yalnızca insanlar ve binalar yanmamış, yüzyılların birikimi de yok olmuştur.

1923′de Saruhan adıyla vilayet olan şehrin adı, 1927 yılında Manisa olarak değiştirilmiştir.

Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)
1. İngiltere, Fransa, İtalya, ABD ve Japonya’nın liderliğinde 32 devletin katılımıyla gerçekleşti.
2. Rusya’nın savaştan çekilmesinden sonra Osmanlı Devleti’nin paylaşım tasarılarını gerçekleştirmek için düzenlendi (gizli antlaşmalarda Doğu Anadolu, Boğazlar ve Trabzon çevresi Ruslar’a verilmişti. Rusya savaştan çekilince bu yerlerin yeniden paylaşılması gerekiyordu).
3. Bu konferans sonunda I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan devletlerle yapılacak barış antlaşmaları belirlendi.
4. Fransa ve İngiltere konferansta Doğu Trakya ile İzmir çevresinin Yunanistan’a verilmesini sağladılar. Çünkü; İngiltere Doğu Akdeniz’de güçlü bir İtalya yerine zayıf bir Yunanistan’ı tercih ediyordu.
Paris Barış Konferansı’nın Önemi
* İtilaf Devletleri “Doğu Sorunu”nu çözdüklerini sanmışlardır.
* Yunanlıların İzmir’i işgal etmelerinin hukuki dayanağı olmuştur.
* İtalya ile İtilaf Devletleri arasında ilk anlaşmazlık başlamıştır

İnceleyiniz.

ANTLAŞMANIN EN AĞIR HÜKÜMLERİ:
7.MADDE
: İtilaf devletleri,GÜVENLİKLERİNİ TEHDİT EDECEK bir durumun ortaya çıkması halinde HERHENGİ BİR STRATEJİK (bulunduğu yer bakımında önemli yerler) NOKTAYI işgal hakkına sahip olacaklardı.*****Bu madde; İtilaf devletlerine BÜTÜN ÜLKEYİ İŞGAL ETME İMKANI GETİRİYORDU.
24.MADDE (Doğu Anadolu ile ilgili madde): SİVAS,ERZURUM,VAN,BİTLİS,DİYARBAKIR,ELAZIĞ (HARPUT) gibi illerde karışıklık çıktığı takdirde,bu illerin herhangi bir bölümü İtilaf devletlerince işgal edilebilecekti.*****Bu madde; Osmanlı Devletini parçalayıp Doğu Anadolu’da bir Ermeni devleti kurulmasına ortam hazırlamaktı.
1.MADDE (BOĞAZLARLA İLGİLİ MADDE): Çanakkale ve İstanbul Boğazları açılacak,Karadeniz’e geçiş sağlanacak,Çanakkale ve İstanbul Boğazları kaleleri işgal edilecek.*****Bu madde; Boğazlar üstündeki Türk hakimiyetini sona erdiriyordu.

Son Düzenleyen TUZCUAY; 09-11-2009 @ 13:43.

Sebep: Mesajlar Otomatik Olarak Birleştirildi

#21burcu2014/08/2010, 12:42

arkadaşlar mondros ateşkes antlaşmasının hemen ardından işgale ugrayan izmiri seçtim bilgi yazın lütfen

#22sabrina14/08/2010, 12:44

İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)
Paris Barış Konferansı’nda Batı Anadolu’nun Yunanlılara verilmeis kararlaştırılmıştı. İngilizlerin dersteğini alan Yunanlılar 15 Mayıs sabahı İzmir’e asker çıakrdı.İşgale karşı Türk halkı tepki gösterdi. Yunan işgaline karşı ilk kurşunu Hukuk-i Beşer gazetesi yazarı Hasan Tahsin sıktı.Yunanlılar İzmir’in işgalinde çok sayıda Türk’ü şehit ettiler.

İzmir’in işgali, Türk halkında milli bilincin uyanmasını sağlamıştır.
Mondros Mütarekesi’nin 7. maddesine dayanılarak 15 Mayıs 1919′ da bölgede Yunan işgali başlar. İşgal sırasında Manisa Merkezde İstihlâs-ı Vatan, Cemiyet-i Müderrisîn, Demirci’de Müdafa’a-i Hukûk-u Osmânî, Gördes’de Hareket-i Milliye Teşkilatı, Kırkağaç’da İstihlâs-ı Vatan, Kula’da Redd-i İlhak, Soma’da Müdafa’a-i Hukuk ve Turgutlu’da Müdafa’a-i Hukûk-u Osmâni adlı Cemiyetler kurularak Yunan işgaline karşı mücadeleler verilmiştir.

30 Ağustos 1922′deki Dumlupınar Meydan Muharebesi’nin zaferle sonuçlanması üzerin Fahreddin Paşa komutasındaki kolordu İzmir’e doğru ilerleyerek Yunan direnişini kırmıştır. İzmir’e doğru kaçan Yunanlılar ve yerli Rumlar kenti ateşe vermiş, günlerce süren yangında tarihin Manisa’ya kazandırdığı büyük kültürel mirasın önemli bir kısmı yok olmuştur. Yaklaşık üç yıl Yunan işgalinde kalan şehir 8 Eylül 1922 tarihinde kurtarılmıştır.

İtilaf Devletleri’nin desteği ile başlayan Yunan genel taarruzu, siyasi anlamda da sonuç verdi. 1920 tarihinde imzalanan Sevr Anlaşması hükümlerine göre Saruhan Sancağı 5 yıllığına Yunanistan’a bırakılıyordu. Yunan genel taarruzu, 23 Ağustos-13 Eylül 1921 tarihlerinde Milli Mücadelenin dönüm noktası olan Sakarya Savaşı ile noktalandı.

26 Ağustos 1922 sabahı Büyük Taarruz başladı. 30 Ağustos 1922’de Başkumandanlık Savaşı’nı kaybeden Yunan ordusu İzmir istikametinde çekilmeye başladı. Yunan ordusunun Saruhan sancağı sınırları içinde ilk terk etmek zorunda kaldığı yer Demirci oldu. İkinci sırada ise Gördes, Eşme ve Selendi yer aldı.

Türk birlikleri durmaksızın ilerleyerek ve çarpışarak Ordumuz 4 Eylül’de Alaşehir ve Kula’ya girdi, 5 Eylül’de Salihli,6 Eylül’de Kırkağaç,Soma ve Akhisar, 7 Eylül’de Turgutlu, 8 Eylül’de Manisa’ya askerimiz girdi. Yunanlılar kaçarken her yeri yakmışlardı. iki gün sonra bile dumanlar ve kül yığınları duruyordu. 11.337 evden 10.700’ü içindeki eşyalar ile tamamen yanmıştı.13 camii,2.728 dükkan,19 han,3 fabrika,5 çiflikte yananlar arasında idi. İşgali en uzun süre yaşayan Manisa şehri, Ermeni ve Rumlardan oluşan yangın müfrezelerinin çıkardığı yangınla alevler içinde iken, 8 Eylül 1922 tarihinde işgalden kurtuldu.

Saruhan sancağının kurtuluşu en geç yaşayan ilçeleri Kırkağaç ve Soma oldu. Bu iki ilçe 10 Eylül 1922’de Yunanlılar tarafından boşaltılmakla beraber, Türk ordusunun kontrolüne 13 Eylül’de geçmiştir.

Yangından, katliamdan ve türlü zulümden kaçmak için şehri boşaltan halk, iki gün boyunca yüzyılların mirası şehrin kül oluşunu, dağlardan acıyla izledikten sonra kolordu eşliğinde Manisa’ya girdi.

Başta Manisa olmak üzere yanan ve yıkılan kasabalarıyla Saruhan sancağı Batı Anadolu’nun en mamur beldelerine sahipti. Tarihi yapılar ve mimari eserler bakımından Bursa’dan sonra geliyordu. Saruhanoğulları’nın başkenti, şehzadeler şehri, bir ilim ve kültür merkezi olan Manisa’da, yalnızca insanlar ve binalar yanmamış, yüzyılların birikimi de yok olmuştur.

1923′de Saruhan adıyla vilayet olan şehrin adı, 1927 yılında Manisa olarak değiştirilmiştir.

#23DeRYaGuL14/08/2010, 12:53

mondros ateşkes anlaşmasından sonra antepin durumu?mondros ateşkes anlaşmasından sonra halkın tepkisi ve musatafa kemal paşanın tepkisi?????????

#24menas8414/08/2010, 12:59

benimde performans ödevim için bilgi lazım ben istanbul’u şeçtim istanbulda silahlı mücadeleye katılan kişiler ?
işgali yapan devletin neden orayı işgal ettiği?
işgallere karşı halkın tutumu?
bu kadar şimdiden çokkkk teşekkürlerrr

#25mevt..14/08/2010, 13:06

BEN ”BİR ATEŞKESTEN ZİYADE BİR İŞGAL ANTLAŞMASINDAN OLAN MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASINDAN SONRA NEDEN BARIŞ ANTLAŞMASI UZUYORDU ?” SORUSUNA CEVAP ARIYORUM YARDIM EDERMİSİNİZ ???

#26gulnur14/08/2010, 13:14

mondros ateşkes anlaşmasi sonrası işgaller

#27esmeralda14/08/2010, 13:21

İtilaf devletlerinin işgali sonucu yunanlılar nereleri aldılar?Söğlemiş olayım ben 4. sınıfım.Öğretmenin dediği soruyu tamamı ile sordu.Gerisi size kalmış

#28peerrriiii_14/08/2010, 13:23

mondros ateşkes antlaşması sonrasında gerçekleşen olaylar nelerdir.?

#29mervesnr14/08/2010, 13:28

Alttaki mesajları inceleyiniz.

Mondros’tan sonra yapılan işgaller:

İngiltere= Musul, Urfa, Antep, Maraş, Batum, Kars, Samsun, Merzifon
Fransa= Adana, Urfa, Antep, Maraş, Mersin, Dörtyol
İtalya =Antalya, Kuşadası, Fethiye, Bodrum, Marmaris, Konya
Yunanistan =İzmir

#30milanda_18x14/08/2010, 13:33

lütfen mondros ateşkes antlaşmasından sonra ülkemizin durumu nasıl oldu yazarmısınız

#31cshaobu98107814/08/2010, 13:35

arkadaşlar mondrostan sonra osmanlı devletinin sınırlarını ve şehirlerini bildiren bi yazı gonderir msiniz?

by b-size … bnm adım b-size

#32minek14/08/2010, 13:37

mondros ateşkes antlaşması sonrasıyurdumuzun genel durumu nedir

#33ysmn14/08/2010, 13:44

ben performans ödevim mondros ateşkes anlaşması sonrasında gelişen olayları arıyorum

#34feyzaadali14/08/2010, 13:51

bütün detaylarıyla lütfen

#35poperus14/08/2010, 13:58

arkadaşlar ben mondros ateşkes antlaşması sonrasında gelişen olaylar ile yurdumuzun düşmanlar tarafından işgali hakkında bilgi istiyorum

#36aabbcc14/08/2010, 14:01

şey ben anteptekı olayları istemiştinde

#37mirayenya14/08/2010, 14:06

mondros ateşkes antlaşmasındaki işğaller sırasında ve sonrasında yurdumuzun durumu nedir?

#38immanuel_7114/08/2010, 14:15

bütün bu işğaller sırasında ve sonrasında yurdumuzun genel durumunun nasıl olduğunu bulabilir misiniz?

#39sevda14/08/2010, 14:23

ya benimm inkılaptan performans ödevim varda bana yadım edermisiniz???
ödevim: akdeniz bölgesinde mondrostan sonra yapılan işgallker ve bu işgallerin yapılma amaclarııı
yardım ederseniz çok sevinirtim

#40elisa0014/08/2010, 14:30

mersın ısgal ve asgallere karsı halkının nasıl bır tutum sergılemıstır

#41buket7414/08/2010, 14:34

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya savaşı sonunda İtilaf Devletleriyle imzaladığı ateşkes antlaşmasıdır.Anlaşma, Limni Adasının Mondros Limanında Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı Rauf Bey ile İtilaf Devletleri adına Amiral Calthorpe tarafından imzalanmıştır. 1. Dünya savaşı deman ederken İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya Osmanlı Devleti’nin topraklarını kendi aralarında paylaşmışlardı.

Anlaşmanın maddeleri Osmanlı Devleti için çok ağır şartlar içermektedir.

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın maddeleri

- Boğazlar açılacak ve geçiş güvenliği için Çanakkale ve İstanbul boğazlarındaki istihkâmlar itilâf devletleri tarafından işgal edilecek.

- Osmanlı ordusu hemen terhis edilecek ve bunların silâh, cephane ve teçhizat, araç-gereç itilâf kuvvetlerine teslim edilecek.
Amaç: İtilaf Devletleri işgallere karşı Osmanlı Devleti’ni savunmasız bırakmak istemiştir.

- Osmanlı Devleti’ nin bütün liman ve tersaneleri itilâf devletleri gemilerinin faydalanmasına açık bulundurulacak.
Amaç: İşgallere karşı Osmanlı Devleti’nin savunmasız bırakmak.

- Toros tünelleri itilâf devletlerince işgal edilecekti.

- Tüm haberleşme, ulaşım araç ve gereçleri itilâf devletlerince denetlenecek.
Amaç: Türk halkının haberleşmesini engellemek. İşgalleri kolaylaştırmak.

- İtilâf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir stratejik bölgeyi asker çıkarmak suretiyle işgal edebilecek.(7. madde)
Amaç: İtilaf Devletleri yapacakları işgallere zemin hazırlamışlardır.

Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Elazığ, Van, Bitlis’te (Vilayet-i Sitte) herhangi bir karışıklık çıkacak olursa, İtilâf devletleri bu bölgede önemli gördükleri yerleri işgal edebilecek.(24. madde)
Amaç: Doğu Anadolu’da Ermeni Devleri kurmak.

- Suriye, Irak, Hicaz, Yemen, Trablus ve Bingazideki Türk kuvvetleri en yakin itilâf kumandanına teslim olacak.

Anlaşmanın 7. maddesi ile Osmanlı Devleti’nin işgaline zemin hazırlanmış.24. madde ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde Ermeni Devleri kurmak amaçlanmıştır.

Mondros’tan sonra yapılan işgaller şunlardır;

İngilizler: Musul, Urfa, Antep ve Maraş
Fransa : Adana ve çevresi
İtalya : Antalya ve Konya

13 Kasım 1918′de İstanbul İtilaf Devletleri tarafından denetim altına alınmıştır.

Paris Barş Konferansı (18 Ocak 1919)
İtilaf Devletleri yenilen devletlerle yapacakları barış görüşmeleri için Paris’te bir konferans topladı. Konferans’a Yunanlılar da katıldı. Sahte belgeler ileri sürerek Ege Bölgesi’nde hak iddia eden Yunanlılar İngilizler tarafından desteklendi.İngiltere, Batı Anadolu’yu savaş sırasında yapılan gizli görüşmelerle İtalya’ya vermesine rağmen kendi sömürgeleri tehlikeye girebilir düşüncesiyle daha zayıf olan ve kolayca kontrol altında tutabileceği Yunanistan’ı desteklemiş ve Batı Anadolu’nun Yunansitan’a verilmesini sağlamıştır. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesine karar verildi.Yenilen devletlerle imzalanacak barış anlaşmaları hazırlandı.

Paris Barış Konferansında yenilen devlerle şu anlaşmalar imzalandı:

Almanya ile Versay Antlaşması (28 Haziran 1920)
Avusturya ile Saint Germain Antlaşması (10 Eylül 1919)
Macaristan ile Triyanon Antlaşması (4 Haziran 1920)
Bulgaristan ile Nöyyi Antlaşması (27 Kasım 1919)

Osmanlı Devletiyle yapılacak olan barış anlaşması konusunda anlaşmaya varılamadı. Osmanlı Devletiyle 10 Ağustos 1920 tarihinde barış anlaşması (Sevr Barış Anlaşması) imzalanmıştır.

İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)
Paris Barış Konferansı’nda Batı Anadolu’nun Yunanlılara verilmeis kararlaştırılmıştı. İngilizlerin dersteğini alan Yunanlılar 15 Mayıs sabahı İzmir’e asker çıakrdı.İşgale karşı Türk halkı tepki gösterdi. Yunan işgaline karşı ilk kurşunu Hukuk-i Beşer gazetesi yazarı Hasan Tahsin sıktı.Yunanlılar İzmir’in işgalinde çok sayıda Türk’ü şehit ettiler.

İzmir’in işgali, Türk halkında milli bilincin uyanmasını sağlamıştır.

#42bu_ssra14/08/2010, 14:36

yha bnde mondros ateskes antlasmasindan sonra meydana gelen gelismeler nelerdir die performans ödevi var onu arıom cvp yok

#43muteber_nur14/08/2010, 14:42

ben 4.sınıf öğrencsiyim bize permormans ödevi verdiler ben bu bilgileri istiyorum:
mondoros ateşkes antlaşması neredene zamn kabul edilmiştin.kabul edilen şartlar anlaşma maddeler

mondoros ateşkes antlaşmasından sonra gelişen olaylar ve yurdumuzun düşmanlar tarafından işgali…
bütün bu işgaller sırasında ve sonrasında yurdumuzun genel durumu
(ben size bize denilenleri olduğu gibi yazdım…ben kısa ama öz bir cevap istiyorum lütfen bana yardımcı olurmusunuz)sadece 8 ocağa kadar vaktim var…

#44mine14/08/2010, 14:48

Lütfen siz özetini çıkarınız herşeyi bizden beklemeyiniz.

#45zeynepsule14/08/2010, 14:55

lütfen meydan muharebesi nasıl oluştu acil!!!

#46safiye14/08/2010, 14:59

Fransızlar hangi antlaşmadan sonra yurdu terk etmiştir??

#47PETEKGUL14/08/2010, 15:03

MONDROS ATEŞKES ANLAŞMASINDAN SONRA YAPILAN İŞGALLERİ GÖSTEREN HARİTA İSTİYORUM ACİLLLLLLLLLLL LÜTFEN PERFORMANS ÖDEVİ ÇÜNKÜ!

Yorumuzunu Ekleyin

Üye Adı:
E-mail:
Website:
Yorum:

Diğer YazılarAna Sayfa

Çanakkale Savaşını Anlatan Fotoğraflar

Çanakkale Savaşını Anlatan Fotoğraflar(0)

Çanakkale Savaşını her yönü  ile anlatan en güzel resimler 1915-16 yılları arasında gerçekleşen ve tarihimizdeki en şanlı zaferlerden biri olan Çanakkale savaşına ait tarihi fotoğraflar:

Necmeddin İmad Kimdir Kısaca Hayatı

Necmeddin İmad Kimdir Kısaca Hayatı(0)

Evliyalardan Necmeddin İmad Kimdir Necmeddin İmad On ikinci ve on üçüncü asırlarda Anadolu’da yaşayan velîlerden. Kayseri’de yaşamış olan Necmeddîn İmâd hazretlerinin hayâtıyla ilgili ayrıntılı bilgi yoktur. Necmeddin İmad Ancak Halvetiyye yolu ileri gelenlerinden olduğu ve 1224 (H.621) senesinde Kayseri’de vefât ettiği bilinmektedir. Kabri Kayseri’nin KalenderhâneSerçeoğlu mahallesinde ve HüseyinBey Hamamı karşısında olup, ziyâret edilmektedir.

Derimiz Suyun Altında Neden Büzüşür?

Derimiz Suyun Altında Neden Büzüşür?(0)

Derimiz Neden Suyun Altında Büzüşür? İnsan vücudu neredeyse su geçirmezdir. Vücudumuz sebum adında su geçirmez bir yağ ve mum karışımı üretir. En fazla sebum kafa derisi ve yüzümüzün üstünde bulunur.Bu yüzden en çok bu bölgeler yağlanır. Avuç içlerimizde ve özellikle ayaklarımızın altında sebum maddesinden fazla olmadığı için daha az su geçirmezlerdir. Küvet yada havuzda uzun

Pir Murad Baba Kimdir Kısaca Hayatı

Pir Murad Baba Kimdir Kısaca Hayatı(0)

Pir Murad Baba Kimdir ? Doğum yılı : 1915, vefatı: 11.11.2009 Annesi Güllü H tûn; Samsun’da medfun. Babası, Ömer Baba; Köy kabristanında. Pir Baba Hazretleri’nin hayatını sürdürdüğü yer; Gümüşhane ilinin Kelkit-Köse İlçesi’ne bağlı, eski ismi Şurut olan bugünkü adıyla Kabaktepe olarak bilinen köy, tarihte Seyyid Ahmed Baba ÇAĞIRGAN Hazretleri adına kaydedilmiş, bir vakıf köyüdür. Kabaktepe

Muhammed Ömer Kimdir Kısaca Hayatı

Muhammed Ömer Kimdir Kısaca Hayatı(0)

Muhammed Ömerin Hayatı Hakkında Bilgiler Molla Muhammed Ömer 1996′da Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesiyle Afganistan’ın büyük bir kısmı tarafından devlet başkanı olarak tanınan; ama uluslararası alanda Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler üyesi birçok ülke tarafından devlet başkanlığı tanınmayan Afganistan eski devlet başkanı. Taliban’ın lideri.

Devamı
Sponsorsİletişim

Sosyal networks

Gözde Kategoriler

Gizlilik Bildirimi © 1997-2013 odin.net Tüm hakları saklıdır. Site Haritası