Kur’an-ı Kerim’de evrenle ilgili ayetler nelerdir

kurandaki kozmolojik (evrenele ilgili ayetleri)

47 yorum

#1Admin30/08/2010, 11:14

Kur’an-ı Kerim’de evrenle ilgili ayetler nelerdir? müskülünüz için cevap için bekliyor.

#2wecaonimabb78930/08/2010, 11:21

MUCİZELERLE DOLU KURAN

Peygamberimiz (sav)’e verilen en büyük mucizenin Kuran olduğunu daha önce belirtmiştik. Kuran, insanlara günümüzden 1400 yıl önce gönderilmiştir. Fakat içinde anlatılan öyle gerçekler vardır ki, onların günümüzdeki bilimsel buluşlara uygun olduğu daha yeni anlaşılabilmiştir.

Kainattaki herşeyi, gezegenleri, yıldızları, insanları, hayvanları, doğa kanunlarını Allah yaratmıştır. Rabbimiz olan Allah, bizim daha keşfetmediğimiz herşeyi zaten bilmektedir. Dilediklerini Kuran’da bize bildirmiştir. Biz sadece zamanı gelince bu bilgileri öğrenmekte ve bunların Allah’ın birer mucizesi olduğunu anlamaktayız.
Kuran’ın pek çok bilimsel mucizesi vardır. Burada Kuran’ın bilimsel mucizelerinin hepsini değil, sadece birkaç tanesini örnek olması için anlatacağız. (Kuran’ın daha pek çok mucizesini öğrenmek istiyorsanız Kuran Mucizeleri isimli kitabımızı okuyabilirsiniz.)

Evrenin yaratılışı


BİZ GÖĞÜ ‘BÜYÜK BİR KUDRETLE’ BİNA ETTİK VE ŞÜPHESİZ BİZ, (ONU) GEİŞLETİCİYİZ.
(ZARİYAT SURESİ, 47)

Kuran’da evrenin ortaya çıkışı şöyle açıklanır:

O gökleri ve yeri yoktan var edendir… (EnamSuresi, 101)
Kitabın ilk bölümünde hatırlarsanız evrenin hiçbir şey yokken bundan yaklaşık olarak 15 milyar yıl önce bir patlamayla ortaya çıktığını detaylı olarak anlatmıştık. Yani evren hiçbir şey yokken birdenbire var olmuştur.
Bu büyük buluşun delilleri ise, ancak geçtiğimiz yüzyılda çok modern teknolojik aletlerle elde edildi. Dolayısıyla bunun 1400 yıl önce bilinmesi mümkün değildi. Ama yukarıdaki ayette de gördüğünüz gibi, Allah bu gerçeği bize hiçbir insanın bundan haberdar olmadığı, Kuran ilk indirildiği dönemde bildirmiştir. Bu anlatım Kuran’ın bir mucizesidir ve onun Allah’ın sözü olduğunun delillerinden biridir.

Evrenin genişlemesi
Evrenin patlamayla ortaya çıkışı ve hala genişlemekte olduğu günümüzde ispatlanmıştır. Bunu da size baştaki bölümlerde şişirilen bir balon örneği vererek anlatmıştık. 15 milyar yıl önce yaratılan maddeler bu patlamanın etkisiyle hala birbirlerinden uzaklaşmaya devam etmektedirler. Yani tüm evren büyük bir patlamanın ardından genişlemeye devam etmiştir ve hala da genişlemektedir. Modern astronomi araçları ile yapılan araştırmalar sonucu bu, çok açık olarak gözlemlenmiştir. Bu gerçek de 1400 yıl önce, tek bir insanın dahi bundan haberdar olmadığı bir zamanda, Kuran’da bir mucize olarak bildirilmiştir. Bu konuyla ilgili ayet şöyledir:
Biz göğü ‘büyük bir kudretle’ bina ettik ve şüphesiz Biz, (onu) genişleticiyiz. (Zariyat Suresi, 47)

Yörüngeler


İŞTE BU, SİZİN RABBİNİZ ALLAH’TIR; HERŞEYİN YARATICISIDIR; O’NDAN BAŞKA İLAH YOKTUR. ÖYLEYSE NASIL OLUR DA ÇEVRİLİYORSUNUZ?
(MÜMİN SURESİ, 62)
Pek çoğunuz Dünyamızın ve diğer gezegenlerin bir yörüngesi olduğunu biliyor olabilirsiniz. Aslında sadece Güneş Sistemimizdekilerin değil, evrendeki bütün gök cisimlerinin bir yörüngesi vardır. Yani hepsi kendileri için belirlenmiş olan bir yol üzerinde dolaşırlar. Bilim adamları bu bilimsel gerçeği yakın bir dönemde keşfetmişlerdir. Ancak günümüzden 1400 yıl öncesi gibi, gök cisimlerinin yörüngelerinden haberdar olunmadığı bir dönemde, Kuran’da Allah bu gerçeği bir mucize olarak şöyle bildirmiştir:
Geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan O’dur; her biri bir yörüngede yüzüp gidiyor. (Enbiya Suresi, 33)
Bu ayette gördüğünüz gibi, Allah ancak günümüzde anlaşılan bilimsel bir gerçeği haber vermektedir. Kuran’ın indirildiği dönemde insanlar gök cisimlerinin sabit yörüngelerde hareket ettiklerinden habersizdirler. Ama Allah herşeyi bilen ve dilediğini de kullarına bildirendir.

Dünya’nın yuvarlak oluşu
Kuran’ın gönderildiği dönemdeki gök bilim anlayışına göre, Dünya’nın tıpkı bir tepsi gibi düz olduğu düşünülüyordu. Dikkat ederseniz, bugün herkesin bildiği bu gerçek bile o zaman bilinmiyordu. Ama Kuran’da kullanılan kelimelerden Dünya’nın yuvarlak olduğu açık şekilde anlaşılıyordu. Bu bilginin bize haber verildiği ayet şöyledir:
Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Geceyi gündüzün üstüne sarıp-örtüyor, gündüzü de gecenin üstüne sarıp-örtüyor… (Zümer Suresi, 5)
Bu ayetin Türkçesinde “sarıp-örtme” diye tercüme edilen kelimenin Arapçadaki tam anlamı, “bir şeyi yuvarlak bir şeyin üstüne sarmak”tır. Demek ki, gece ve gündüzün üzerine sarıldığı Dünya yuvarlaktır. Oysa biraz önce de söylediğimiz gibi, Kuran’ın indirildiği dönemde Araplar Dünya’nın düz olduğunu zannediyorlardı. Kuran’da ise Dünya’nın yuvarlak olduğuna işaret edilmişti. Çünkü Allah herşeyin en doğrusunu insanlara öğretendir. Allah’ın kitabı Kuran’da o devirde bildirilen bu gerçek yüzyıllar sonra bilim adamları tarafından keşfedildi ve Dünya’nın yuvarlak olduğu anlaşıldı.
Kuran, Allah’ın sözü olduğu için bilimsel tarifler yapılırken olabilecek en doğru kelimeler kullanılmıştır. Herhangi bir insanın bunları bilip kullanması mümkün değildir. Ama Allah herşeyi bildiği için gerçekleri istediği herhangi bir dönemdeki insanlara bildirebilir.

Parmak izi
Allah Kuran’da insanın yaratılışından söz ederken özellikle parmak uçlarına dikkat çekmiştir:
İnsan, onun kemiklerini bizim kesin olarak biraraya getirmeyeceğimizi mi sanıyor?
Evet; onun parmak uçlarını dahi derleyip-(yeniden) düzene koymaya güç yetirenleriz. (Kıyamet Suresi, 3-4)
Tamamen dağılıp çürümüş olan bir insan vücudunun tekrar biraraya getirilmesi Allah için çok kolaydır. Şimdi parmak ucunuzu inceleyin. Parmak izleriniz hepinizde ayrı ayrıdır. Hatta ikiz olsanız bile kardeşinizinki sizinkinden farklıdır. Dünyada hiçbir insanın parmak uçlarındaki bu çizgiler bir başka insanınkine benzemez. Yani her insanın adeta kimliği gibidir bu izler…
Allah sonsuz kudret sahibi olduğu için, bu kadar ince farklılıklara kadar bizi tekrar yaratabileceğini söylemektedir. Fakat bu arada biz bir şeyi daha öğrenmekteyiz. Bu izlerin önemi ve herkeste farklı olduğu ancak 19. yüzyılda öğrenilmiştir. Ama Allah 1400 yıl önce yukarıda okuduğunuz ayetle Kuran’da buna dikkat çekmiştir. Yani bu da bilimsel bir Kuran mucizesidir.
Daha bunun gibi birçok konu mucizevi şekilde Kuran’da bildirilmiştir. Biz burada bir kısmını anlattık. Bu kadarı bile Kuran’ın Allah sözü olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. (Daha fazlasını öğrenmek için Kuran Mucizeleri isimli kitabımızı okuyabilirsiniz.)
Allah, mucizelerle dolu olan Kuran için şunları söylemektedir:
Onlar hâlâ Kuran’ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o, Allah’tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok aykırılıklar (çelişkiler-tutarsızlıklar) bulacaklardı. (Nisa Suresi, 82)
Yukarıdaki ayette bildirildiği gibi, Kuran’da haber verilen herşey doğrudur. Bilim ilerledikçe her geçen gün Kuran’da haber verilen yeni mucizeler bulunmaktadır. Bu da bize Kuran’ın Allah’ın gönderdiği hak kitap olduğunu göstermektedir. Bizim yapmamız gereken ise, Allah’ın gönderdiği bu kitaptaki herşeyi eksiksiz olarak öğrenmek ve uygulamaktır.
Allah Kuran’a uymamızı birçok ayetinde emretmiştir. Bu konudaki ayetlerden birkaçı şöyledir:
Bu indirdiğimiz mübarek bir Kitap’tır. Şu halde O’na uyun ve korkup-sakının. Umulur ki esirgenirsiniz. (Enam Suresi, 155)
… O (Kur’an), bir öğüttür. Artık dileyen, onu ‘düşünüp-öğüt alsın. (Abese Suresi, 11-12)

( Alıntı )

#3asdfg30/08/2010, 11:25

Ayrıca bakınız :

#4shizukamasuda30/08/2010, 11:32

arkadaşlar bana toplumsal biyolojik ve fiziksel yasalarla ilgili 35 tane ayet lazım varmı yaza bilen

#5iman30/08/2010, 11:35

kur’an_ı Kerimden evrenle ilgili olarak ayet meali istiyorum

#6anancastic30/08/2010, 11:38

KUR’AN-I KERİM’DEN EVRENLE İLGİLİ İKİ AYET MEALİ LÜTFEN yardım edin yaaa

#7buse6130/08/2010, 11:41

Muhakkak sizin Rabbiniz O ALLAH tır ki altı günde gökleri arzı(yeri) yarattı sonra arşa yöneldi Geceyi kendisini sürekli takip eden gündüzle örttü Güneşi, Ayı ve Yıldızları emrine boyun eğdirdi yaratmada emirde onun değilmidir.
Göğe ve Tarıka(burgulu yola) andolsun. tarıkın ne olduğunu sen ne bilirsin Delik yıldızdır.(karadelik)
biz onu(evreni) yoktan var ettik ve biz onu genişletecegiz.

#8mapd200630/08/2010, 11:46

evrenle ilgili ayet mealleri

#9fatma7530/08/2010, 11:51

lütfen kur’an-ı kerim’den evrenle ilgili yazı lazım yardım edin pleseeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

#10lahzasahra30/08/2010, 11:58

içinde evren geçen ayet bulan yok mu?

#11yesillim30/08/2010, 12:01

#12canygirl30/08/2010, 12:04

evrenle ilgili iki ayet meali

#13esmerman30/08/2010, 12:06

evrenle ilgili iki ayet istiyorum allah rızası için

#14yaprak30/08/2010, 12:10

evrenle ilgili ayet meali[/QUOTEknmönk

#15sonsuzx30/08/2010, 12:16

Kuran-ı Kerimde Evren (Dünya) İle İlgili Hadislwer Fihristi
tabi, evren diye dünya kelimesini yanlış anlamamışsam,,

Dünya bozulurdu.. 2/251,253
Dünya geçimi 42/36
Dünya hayatı 3/185 4/77 6/32 10/7,8,24
Dünya hayatı (sadaka-zekât) 47/36-38
Dünya hayatı (yağmurla misâl) 57/20
Dünya hayatı geçici, âhiret ise ebedîdir 40/39
Dünya hayatı sizi aldatmasın… 31/33
Dünya hayatı ve süsünü isteyen 11/15,16
Dünya hayatı, (güzel davrananlar) 39/10
Dünya hayatı, âhiret hayatı 29/20
Dünya hayatını misâl… 18/45
Dünya hayatının aldatıcı bir zevk olduğu 57/20
Dünya hayatının bir oyun ve eğlence olduğu 29/64
Dünya hayatının geçimi 9/38
Dünya hayatının süsü 20/131 28/60
Dünya malı 16/96
Dünya malı isteyenin âhirette nasibi olmadığı 42/20
Dünya malı ve mevkisiyle övünen 19/77-80
Dünya menfaati 7/169
Dünya sevabı 4/134
Dünya’da bir saat kadar kalmış olunduğu 10/45
Dünya’da ne kadar kalındığı 20/103,104 79/46
Dünya’nın döndüğü ile ilgili 91/3,4
Dünya’nın hareket ettiği 27/88
Dünya’ya geri dönmek isteyenler 6/27 32/12
Dünyâlığa göz dikmek 15/88
Dünyanın süsü 2/212
Dünya’nın yuvarlak olduğu 91/6
Dünyayı isteyenin âhirette nasibi olmadığı 2/200-202
Dünyayı (=çabuğu) sevip, âhireti bırakanlar 75/20…
Dünyayı isteyene… 17/18

#16gulnur30/08/2010, 12:22

MUCİZELERLE DOLU KURAN

Peygamberimiz (sav)’e verilen en büyük mucizenin Kuran olduğunu daha önce belirtmiştik. Kuran, insanlara günümüzden 1400 yıl önce gönderilmiştir. Fakat içinde anlatılan öyle gerçekler vardır ki, onların günümüzdeki bilimsel buluşlara uygun olduğu daha yeni anlaşılabilmiştir.
Kainattaki herşeyi, gezegenleri, yıldızları, insanları, hayvanları, doğa kanunlarını Allah yaratmıştır. Rabbimiz olan Allah, bizim daha keşfetmediğimiz herşeyi zaten bilmektedir. Dilediklerini Kuran’da bize bildirmiştir. Biz sadece zamanı gelince bu bilgileri öğrenmekte ve bunların Allah’ın birer mucizesi olduğunu anlamaktayız.
Kuran’ın pek çok bilimsel mucizesi vardır. Burada Kuran’ın bilimsel mucizelerinin hepsini değil, sadece birkaç tanesini örnek olması için anlatacağız. (Kuran’ın daha pek çok mucizesini öğrenmek istiyorsanız Kuran Mucizeleri isimli kitabımızı okuyabilirsiniz.)

Evrenin yaratılışı

BİZ GÖĞÜ ‘BÜYÜK BİR KUDRETLE’ BİNA ETTİK VE ŞÜPHESİZ BİZ, (ONU) GEİŞLETİCİYİZ.
(ZARİYAT SURESİ, 47)
Kuran’da evrenin ortaya çıkışı şöyle açıklanır:

O gökleri ve yeri yoktan var edendir… (EnamSuresi, 101)
Kitabın ilk bölümünde hatırlarsanız evrenin hiçbir şey yokken bundan yaklaşık olarak 15 milyar yıl önce bir patlamayla ortaya çıktığını detaylı olarak anlatmıştık. Yani evren hiçbir şey yokken birdenbire var olmuştur.
Bu büyük buluşun delilleri ise, ancak geçtiğimiz yüzyılda çok modern teknolojik aletlerle elde edildi. Dolayısıyla bunun 1400 yıl önce bilinmesi mümkün değildi. Ama yukarıdaki ayette de gördüğünüz gibi, Allah bu gerçeği bize hiçbir insanın bundan haberdar olmadığı, Kuran ilk indirildiği dönemde bildirmiştir. Bu anlatım Kuran’ın bir mucizesidir ve onun Allah’ın sözü olduğunun delillerinden biridir.

Evrenin genişlemesi
Evrenin patlamayla ortaya çıkışı ve hala genişlemekte olduğu günümüzde ispatlanmıştır. Bunu da size baştaki bölümlerde şişirilen bir balon örneği vererek anlatmıştık. 15 milyar yıl önce yaratılan maddeler bu patlamanın etkisiyle hala birbirlerinden uzaklaşmaya devam etmektedirler. Yani tüm evren büyük bir patlamanın ardından genişlemeye devam etmiştir ve hala da genişlemektedir. Modern astronomi araçları ile yapılan araştırmalar sonucu bu, çok açık olarak gözlemlenmiştir. Bu gerçek de 1400 yıl önce, tek bir insanın dahi bundan haberdar olmadığı bir zamanda, Kuran’da bir mucize olarak bildirilmiştir. Bu konuyla ilgili ayet şöyledir:
Biz göğü ‘büyük bir kudretle’ bina ettik ve şüphesiz Biz, (onu) genişleticiyiz. (Zariyat Suresi, 47)

Yörüngeler

İŞTE BU, SİZİN RABBİNİZ ALLAH’TIR; HERŞEYİN YARATICISIDIR; O’NDAN BAŞKA İLAH YOKTUR. ÖYLEYSE NASIL OLUR DA ÇEVRİLİYORSUNUZ?
(MÜMİN SURESİ, 62)
Pek çoğunuz Dünyamızın ve diğer gezegenlerin bir yörüngesi olduğunu biliyor olabilirsiniz. Aslında sadece Güneş Sistemimizdekilerin değil, evrendeki bütün gök cisimlerinin bir yörüngesi vardır. Yani hepsi kendileri için belirlenmiş olan bir yol üzerinde dolaşırlar. Bilim adamları bu bilimsel gerçeği yakın bir dönemde keşfetmişlerdir. Ancak günümüzden 1400 yıl öncesi gibi, gök cisimlerinin yörüngelerinden haberdar olunmadığı bir dönemde, Kuran’da Allah bu gerçeği bir mucize olarak şöyle bildirmiştir:
Geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan O’dur; her biri bir yörüngede yüzüp gidiyor. (Enbiya Suresi, 33)
Bu ayette gördüğünüz gibi, Allah ancak günümüzde anlaşılan bilimsel bir gerçeği haber vermektedir. Kuran’ın indirildiği dönemde insanlar gök cisimlerinin sabit yörüngelerde hareket ettiklerinden habersizdirler. Ama Allah herşeyi bilen ve dilediğini de kullarına bildirendir.

Dünya’nın yuvarlak oluşu
Kuran’ın gönderildiği dönemdeki gök bilim anlayışına göre, Dünya’nın tıpkı bir tepsi gibi düz olduğu düşünülüyordu. Dikkat ederseniz, bugün herkesin bildiği bu gerçek bile o zaman bilinmiyordu. Ama Kuran’da kullanılan kelimelerden Dünya’nın yuvarlak olduğu açık şekilde anlaşılıyordu. Bu bilginin bize haber verildiği ayet şöyledir:
Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Geceyi gündüzün üstüne sarıp-örtüyor, gündüzü de gecenin üstüne sarıp-örtüyor… (Zümer Suresi, 5)
Bu ayetin Türkçesinde “sarıp-örtme” diye tercüme edilen kelimenin Arapçadaki tam anlamı, “bir şeyi yuvarlak bir şeyin üstüne sarmak”tır. Demek ki, gece ve gündüzün üzerine sarıldığı Dünya yuvarlaktır. Oysa biraz önce de söylediğimiz gibi, Kuran’ın indirildiği dönemde Araplar Dünya’nın düz olduğunu zannediyorlardı. Kuran’da ise Dünya’nın yuvarlak olduğuna işaret edilmişti. Çünkü Allah herşeyin en doğrusunu insanlara öğretendir. Allah’ın kitabı Kuran’da o devirde bildirilen bu gerçek yüzyıllar sonra bilim adamları tarafından keşfedildi ve Dünya’nın yuvarlak olduğu anlaşıldı.
Kuran, Allah’ın sözü olduğu için bilimsel tarifler yapılırken olabilecek en doğru kelimeler kullanılmıştır. Herhangi bir insanın bunları bilip kullanması mümkün değildir. Ama Allah herşeyi bildiği için gerçekleri istediği herhangi bir dönemdeki insanlara bildirebilir.

Parmak izi
Allah Kuran’da insanın yaratılışından söz ederken özellikle parmak uçlarına dikkat çekmiştir:
İnsan, onun kemiklerini bizim kesin olarak biraraya getirmeyeceğimizi mi sanıyor?
Evet; onun parmak uçlarını dahi derleyip-(yeniden) düzene koymaya güç yetirenleriz. (Kıyamet Suresi, 3-4)
Tamamen dağılıp çürümüş olan bir insan vücudunun tekrar biraraya getirilmesi Allah için çok kolaydır. Şimdi parmak ucunuzu inceleyin. Parmak izleriniz hepinizde ayrı ayrıdır. Hatta ikiz olsanız bile kardeşinizinki sizinkinden farklıdır. Dünyada hiçbir insanın parmak uçlarındaki bu çizgiler bir başka insanınkine benzemez. Yani her insanın adeta kimliği gibidir bu izler…
Allah sonsuz kudret sahibi olduğu için, bu kadar ince farklılıklara kadar bizi tekrar yaratabileceğini söylemektedir. Fakat bu arada biz bir şeyi daha öğrenmekteyiz. Bu izlerin önemi ve herkeste farklı olduğu ancak 19. yüzyılda öğrenilmiştir. Ama Allah 1400 yıl önce yukarıda okuduğunuz ayetle Kuran’da buna dikkat çekmiştir. Yani bu da bilimsel bir Kuran mucizesidir.
Daha bunun gibi birçok konu mucizevi şekilde Kuran’da bildirilmiştir. Biz burada bir kısmını anlattık. Bu kadarı bile Kuran’ın Allah sözü olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. (Daha fazlasını öğrenmek için Kuran Mucizeleri isimli kitabımızı okuyabilirsiniz.)
Allah, mucizelerle dolu olan Kuran için şunları söylemektedir:
Onlar hâlâ Kuran’ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o, Allah’tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok aykırılıklar (çelişkiler-tutarsızlıklar) bulacaklardı. (Nisa Suresi, 82)
Yukarıdaki ayette bildirildiği gibi, Kuran’da haber verilen herşey doğrudur. Bilim ilerledikçe her geçen gün Kuran’da haber verilen yeni mucizeler bulunmaktadır. Bu da bize Kuran’ın Allah’ın gönderdiği hak kitap olduğunu göstermektedir. Bizim yapmamız gereken ise, Allah’ın gönderdiği bu kitaptaki herşeyi eksiksiz olarak öğrenmek ve uygulamaktır.
Allah Kuran’a uymamızı birçok ayetinde emretmiştir. Bu konudaki ayetlerden birkaçı şöyledir:
Bu indirdiğimiz mübarek bir Kitap’tır. Şu halde O’na uyun ve korkup-sakının. Umulur ki esirgenirsiniz. (Enam Suresi, 155)
… O (Kur’an), bir öğüttür. Artık dileyen, onu ‘düşünüp-öğüt alsın. (Abese Suresi, 11

#17aabbcc30/08/2010, 12:27

içide ayet geçen bulunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

#18beyaz gelincik30/08/2010, 12:32

kur’an ile ilgili ayet ve meali lazım.LÜTFEN YARDIM EDİN…

#19kul30/08/2010, 12:35

Ey Muhammed! De ki: "Yemin olsun, eğer insanlar ve cinler bu Kur’ân’ın benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar bile, yine onun bir benzerini meydana getiremeyeceklerdir." (İSRA/88)
Bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar, Kur’ân’ın şüphesiz Rabbinden gelen bir gerçek olduğunu bilsinler ve ona iman etsinler de kalpleri ona saygı duysun. Çünkü Allah, iman edenleri doğru yola eriştirir. (HAC/54)
Kendisinde şüphe olmayan bu kitabın indirilişi, âlemlerin Rabbi olan Allah tarafındandır.
Yoksa onu (Muhammed) uydurdu mu diyorlar? Hayır, o senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi korkutman için, Rabbin tarafından gelen bir haktır. Gerek ki, hidayeti kabul ederler. (SECDE/2-3)
O bir şair sözü değildir, siz çok az inanıyorsunuz.
Bir kâhin sözü de değildir, ne de az düşünüyorsunuz!
O, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. (HAKKA/41-43)
Bu Kur’ân, Allah’dan başkası tarafından uydurulamaz, lâkin kendinden önceki kitapları tasdik eder ve o kitabı (levh-i mahfuzu) ayrıntılı olarak açıklar. Onda şüphe edilecek hiç bir şey yoktur. Âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. (YUNUS/37)
"Onu o (peygamber) uydurdu" mu diyorlar? De ki; "Haydi siz de onun gibi bir sûre getirin ve Allah’dan başka, çağırabileceğiniz kim varsa onu da yardıma çağırın. Eğer sözünüzde sadık iseniz (bunu yapın). (YUNUS/38)
Elif, Lâm, Râ. Bu Kur’ân öyle büyük bir kitaptır ki, insanları Rablerinin izni ile karanlıklardan aydınlığa, her şeye galip ve hamde lâyık olan Allah’ın yoluna çıkarman için onu sana indirdik. (İBRAHİM/1)
Ona ne önünden, ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, öğülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. (FUSSİLET/42)
Bu kitabın indirilişi, Azîz ve Hakîm olan Allah tarafındandır.(ZUMER/1)

Bu Kur’ân, kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak bir tek ilâh olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir tebliğdir. (İBRAHİM/52)

Elif, Lâm, Râ. Bu Kur’ân öyle büyük bir kitaptır ki, insanları Rablerinin izni ile karanlıklardan aydınlığa, her şeye galip ve hamde lâyık olan Allah’ın yoluna çıkarman için onu sana indirdik. (İBRAHİM/1)

Onu dosdoğru (bir kitap) olarak (indirdi) ki katından gelecek şiddetli azaba karşı (insanları) uyarsın ve yararlı işler yapan müminlere kendileri için güzel bir mükafat bulunduğunu müjdelesin. (KEHF/2)
(Ey Muhammed!) Onlara de ki: "Kur’ân’ı Cebrail, iman edenlere sebat vermek, müslümanlara bir hidayet ve bir müjde olmak için Rabbinin katından hak olarak indirdi. (NAHL/102)
(Ey Resulüm!) Biz, sana bu kitabı (Kur’ânı) sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklaman için ve iman edecek topluma bir hidayet, bir rahmet olsun diye indirdik. (NAHL/64)
(Ey Muhammed!) Biz Kur’ân’ı senin dilin üzere kolaylaştırdık ki, onunla Allah’tan korkup sakınanları müjdeleyesin, inat edenleri de korkutasın. (MERYEM/97)
(Bu), diri olanları uyarmak ve kâfirlere de azab sözünün hak olması içindir. (YASİN/70)
Bu Kur’ân, kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak bir tek ilâh olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir tebliğdir. (İBRAHİM/52)
Bu Kitap (Kur’ân), kendinden önceki kitapları tasdik eden, şehirler anası (Mekke) halkını ve çevresindeki bütün insanlığı uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ahiret gününe iman edenler bu Kitab’a da iman ederler ve onlar namazlarına da devamlıdırlar. (EN’**/92)
Hayır, hayır, O kur’ân kuşkusuz bir öğüttür.
Dileyen onu düşünür. (MÜDDESSİR/54-55)

…..

KURAN İLE İLGİLİ AYETLER : Kuranda Kuran ile ilgili ayetler,

#20kkorrssann30/08/2010, 12:41

——————————————————————————–

Muhakkak sizin Rabbiniz O ALLAH tır ki altı günde gökleri arzı(yeri) yarattı sonra arşa yöneldi Geceyi kendisini sürekli takip eden gündüzle örttü Güneşi, Ayı ve Yıldızları emrine boyun eğdirdi yaratmada emirde onun değilmidir.
Göğe ve Tarıka(burgulu yola) andolsun. tarıkın ne olduğunu sen ne bilirsin Delik yıldızdır.(karadelik)
biz onu(evreni) yoktan var ettik ve biz onu genişletecegiz.

#21Sevdacicegi4930/08/2010, 12:43

KUR’AN-I KERİM’DEN EVRENLE İLGİLİ İKİ AYET MEALİ LÜTFEN yardım edin

#22GuL30/08/2010, 12:51

yha evrenLe ıLqıLı meaLLer yokkı burDa kuran-ı kerımDe qeCen..

#23sila30/08/2010, 12:57


Aşağıdaki mesaja bakınız >>

#24esin30/08/2010, 13:02

acill evren ile ilgili 2 ayet acillllllllll

#25zulfikar30/08/2010, 13:05

öf yaa hiç evrenle ilgili meal yokmu???????????

#26oparator30/08/2010, 13:12

çok güzel olmuş ALLAH tarafından büyük sevap işlemişsiniz

#27f_m_s_145330/08/2010, 13:20

evren ili ilgili 2 ayet

#28demet30/08/2010, 13:23

biz ayet istiyoruz sure deil!! lütfen cevap

#29servan30/08/2010, 13:29

yazar mısınız

#30hanim30/08/2010, 13:33

evrenle ilgili iki ayet meali istiyorum

#31canay30/08/2010, 13:42

evrenle ilgili ayetler

#32esixazar30/08/2010, 13:44

evrenle ilgili ahenkve ölçü

evrenle ilgilki ayet

Son Düzenleyen Misafir; 17-03-2010 @ 17:21.

Sebep: Mesajlar Otomatik Olarak Birleştirildi

#33nur0730/08/2010, 13:47

bana evrenle ilgili ayet lazımmm

#34arzubatar30/08/2010, 13:52


O inkar edenler görmüyorlar mı ki (başlangıçta) göklerle yer birbiriyle bitişikken biz onları ayırdık … (Enbiya Suresi 30)

Bu ayeti şu şekilde açıklayabiliriz

- "Gökler" kelimesi tüm evren anlamına gelir.

- Öyleyse "Göklerle yer birbiriyle birleşikti" ifadesi eskiden evrendeki tüm varlıkların birbirleriyle içiçe olduğunu anlatır.

- Son olarak "Onları ayırdık" ifadesi evrenin patlamayla parçalara ayrıldığını belirtir.

Kuran’da bilimin yeni keşfettiği evrenle ilgili daha pek çok bilgi vardır. Şimdi bu bilgilerden bir örnek daha verelim.

Size daha önce söz ettiğimiz Hubble adlı gök bilimci evrenin genişlediğini ispatladığında yıl 1929′du. Yani bundan sadece 72 yıl önceydi. Oysa aynı bilgi Kuran’da bundan tam 1400 sene önce haber verilmiştir. Ayetlerde bu konudan şöyle bahsedilir:

Biz göğü ‘büyük bir kudretle’ bina ettik ve şüphesiz Biz (onu) genişleticiyiz. (Zariyat Suresi 47)

Ayette geçen "gök" kelimesi uzay ve evren anlamında kullanılmıştır. "Biz (onu) genişleticiyiz" ise açıkça evrenin genişlediğini bildirir.

#35pamukelf30/08/2010, 13:56

evrenle ilgili iki ayet istiyorum

#36funda30/08/2010, 13:59


O inkar edenler görmüyorlar mı ki (başlangıçta) göklerle yer birbiriyle bitişikken biz onları ayırdık … (Enbiya Suresi 30)

Bu ayeti şu şekilde açıklayabiliriz

- "Gökler" kelimesi tüm evren anlamına gelir.

- Öyleyse "Göklerle yer birbiriyle birleşikti" ifadesi eskiden evrendeki tüm varlıkların birbirleriyle içiçe olduğunu anlatır.

- Son olarak "Onları ayırdık" ifadesi evrenin patlamayla parçalara ayrıldığını belirtir.

Kuran’da bilimin yeni keşfettiği evrenle ilgili daha pek çok bilgi vardır. Şimdi bu bilgilerden bir örnek daha verelim.

Size daha önce söz ettiğimiz Hubble adlı gök bilimci evrenin genişlediğini ispatladığında yıl 1929′du. Yani bundan sadece 72 yıl önceydi. Oysa aynı bilgi Kuran’da bundan tam 1400 sene önce haber verilmiştir. Ayetlerde bu konudan şöyle bahsedilir:

Biz göğü ‘büyük bir kudretle’ bina ettik ve şüphesiz Biz (onu) genişleticiyiz. (Zariyat Suresi 47)

Ayette geçen "gök" kelimesi uzay ve evren anlamında kullanılmıştır. "Biz (onu) genişleticiyiz" ise açıkça evrenin genişlediğini bildirir.

#37melek1230/08/2010, 14:02

kur’an-ı Kerim’den evrenle ilgili iki ayet meali yokmu hadi ya yollayın

#38seda_1030/08/2010, 14:06

yaaaaaaaaaaaa benim evren ile ilgili ayet meali bulmam gerekiyoooooooooooooo

#39cise30/08/2010, 14:09

kuran ı kerimde evrenle ilgili iki ayet meali

#40turna30/08/2010, 14:14

kötü alışkanlıkla ilgili kuranı kerimden ayet meali 1tane

#41sevcan30/08/2010, 14:21

kurani kerimden evren
evrenle ilgili

#42cocanihal30/08/2010, 14:27

BİR ANNE 36 VE KIZI 6 YAŞINDADIR.KAÇ YIL SONRA ANNENİN YAŞI KIZININ YAŞININ 4 KATI OLUR.

#43emel can30/08/2010, 14:34

hadi yaa bana evren ile ilgili ayetler lazım bunlar değil

#44ahmet01/11/2010, 22:08

bana 1 tane evrenle il gili ayet olmasıgere kiyordu ğinede teşekkür ederim

#45çiçek10/11/2010, 21:16

evren ile ilgili ayetlerrr

#46sewda04/12/2010, 15:13

ben toplumsal yasalar ile ilgili ayetler istiyorum istedigimi bulamadım ama sitenizi bgndim…

#47Nazan Göremeli13/01/2011, 19:40

Allah evreni ne güzel yaratmış ne güzel süslemiş.

Yorumuzunu Ekleyin

Üye Adı:
E-mail:
Website:
Yorum:

Diğer YazılarAna Sayfa

Çanakkale Savaşını Anlatan Fotoğraflar

Çanakkale Savaşını Anlatan Fotoğraflar(0)

Çanakkale Savaşını her yönü  ile anlatan en güzel resimler 1915-16 yılları arasında gerçekleşen ve tarihimizdeki en şanlı zaferlerden biri olan Çanakkale savaşına ait tarihi fotoğraflar:

Necmeddin İmad Kimdir Kısaca Hayatı

Necmeddin İmad Kimdir Kısaca Hayatı(0)

Evliyalardan Necmeddin İmad Kimdir Necmeddin İmad On ikinci ve on üçüncü asırlarda Anadolu’da yaşayan velîlerden. Kayseri’de yaşamış olan Necmeddîn İmâd hazretlerinin hayâtıyla ilgili ayrıntılı bilgi yoktur. Necmeddin İmad Ancak Halvetiyye yolu ileri gelenlerinden olduğu ve 1224 (H.621) senesinde Kayseri’de vefât ettiği bilinmektedir. Kabri Kayseri’nin KalenderhâneSerçeoğlu mahallesinde ve HüseyinBey Hamamı karşısında olup, ziyâret edilmektedir.

Derimiz Suyun Altında Neden Büzüşür?

Derimiz Suyun Altında Neden Büzüşür?(0)

Derimiz Neden Suyun Altında Büzüşür? İnsan vücudu neredeyse su geçirmezdir. Vücudumuz sebum adında su geçirmez bir yağ ve mum karışımı üretir. En fazla sebum kafa derisi ve yüzümüzün üstünde bulunur.Bu yüzden en çok bu bölgeler yağlanır. Avuç içlerimizde ve özellikle ayaklarımızın altında sebum maddesinden fazla olmadığı için daha az su geçirmezlerdir. Küvet yada havuzda uzun

Pir Murad Baba Kimdir Kısaca Hayatı

Pir Murad Baba Kimdir Kısaca Hayatı(0)

Pir Murad Baba Kimdir ? Doğum yılı : 1915, vefatı: 11.11.2009 Annesi Güllü H tûn; Samsun’da medfun. Babası, Ömer Baba; Köy kabristanında. Pir Baba Hazretleri’nin hayatını sürdürdüğü yer; Gümüşhane ilinin Kelkit-Köse İlçesi’ne bağlı, eski ismi Şurut olan bugünkü adıyla Kabaktepe olarak bilinen köy, tarihte Seyyid Ahmed Baba ÇAĞIRGAN Hazretleri adına kaydedilmiş, bir vakıf köyüdür. Kabaktepe

Muhammed Ömer Kimdir Kısaca Hayatı

Muhammed Ömer Kimdir Kısaca Hayatı(0)

Muhammed Ömerin Hayatı Hakkında Bilgiler Molla Muhammed Ömer 1996′da Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesiyle Afganistan’ın büyük bir kısmı tarafından devlet başkanı olarak tanınan; ama uluslararası alanda Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler üyesi birçok ülke tarafından devlet başkanlığı tanınmayan Afganistan eski devlet başkanı. Taliban’ın lideri.

Devamı
Sponsorsİletişim

Sosyal networks

Gözde Kategoriler

Gizlilik Bildirimi © 1997-2013 odin.net Tüm hakları saklıdır. Site Haritası