Kat problemleri nasıl çözülür

kat problemleri nasıl çözülür yardımm sınavım var

32 yorum

#1Nur19/01/2011, 21:52

Kat problemleri nasıl çözülür? müskülünüz için cevap için bekliyor.

#2SiLa Su19/01/2011, 21:58

RNEK 1:Oya ile Mete’nin yaşlarının toplamı 28′dir.Mete’nin yaşı,
Oya’nın yaşının 4 katından 3 yaş fazladır.Mete kaç yaşındadır?

ÇÖZÜMroblemi çözmek için 3
28 = 3
28-3=
25=
25/5=
5= (Oya’nın yaşı)

5*4=20
20 3=23 (Mete’nin yaşı)

Çözümün Açıklaması
Yaşlar toplamından fazlalık çıkarılır:
28-3=25
Çıkan sayı toplam birim sayısına bölünür.Bulunan sayı Oya’nın yaşıdır:
25/5=5 (Oya’nın yaşı)
Mete’nin yaşını bulmak için Oya’nın yaşı ile 4 çarpılır.Bulunan
sayıya 3 eklenir:
5*4=20
20 3=23 (Mete’nin yaşı)

ÖRNEK 2:Gamze ile annesinin yaşları toplamı 42′dir.Annesinin
yaşı Gamze’nin yaşının 3 katından 6 eksiktir.Gamze’nin annesi
kaç yaşındadır?

ÇÖZÜMroblemi çözmek için -6
42=-6
42 6=
48=
48/4=
12= (Gamze’nin yaşı)

12*3=36
36-6=30 (annesinin yaşı)

Çözümün Açıklaması
Yaşlar toplamına eksik olan sayı eklenir:
42 6=48
Çıkan sayı toplam birim sayısına bölünür.Bulunan sayı Gamze’nin yaşıdır:
48/4=12 (Gamze’nin yaşı)
Annesinin yaşını bulmak için Gamze’nin yaşı ile 3 çarpılır,
bulunan sayıdan 6 çıkarılır:
12*3=36
36-6=30 (annesinin yaşı)

#3tkanpars19/01/2011, 22:07

üç kardeşin yaşlarının toplamı 30,annelerinin ise 38 dir.kaç yıl sonra çocukların yaşlarının toplamı annelerinin yaşına eşit olur?

#4magbule19/01/2011, 22:15

x yıl sonra; 30 3x=38 x
2x=4
x=2

#5mavilikiz19/01/2011, 22:21

peki "İki sayıdan büyük olan küçük olanın 3 katından 6 eksiktir.Bu iki sayının farkı 30 dur." da sayıları nasıl bulucaz…?

#6kukucu19/01/2011, 22:28

Abi ile kardeşin yaşları toplamı 32dir.Büyük kardeş küçük kardeşin yaşının 3katından 4 eksik olduğuna büyük kardeşin yaşı kaçtır?

#7hehe9919/01/2011, 22:31

Küçük sayı x alınırsa;büyük sayı 3x-6 olur
3x-6-x=30
2x=36
x=18(Küçük sayı)
3x-6=3.18-6=48(Büyük sayı)

Küçük kardeşin yaşı x alınırsa;Abisinin yaşı 3x-4 olur.
3x-4 x=32
4x=36
x=9(Küçük kardeşin yaşı)
3x-4=3.9-4=23(Abisinin yaşı)

#8derdem19/01/2011, 22:36

bir sınıftaki ögrenciler sıralara 2′şerli oturduklarında 3 ögrenci ayakta kalıyor buna göre sınıf mevcudu kaçtır?

#9nihan19/01/2011, 22:42

bir bölme işleminde bölünen ile bölenin farkı 275 tir bölüm 56 ise bölen kaç ıtr ltfn cevap yazabilrmidsiniz

#10esenruzgar19/01/2011, 22:47

İkişerli oturulduğunda 3 öğrenci ayakta kalıyor ise sınıfta toplam 10 sıra ve 23 öğrenci var demektir
2.10=20 3=23 sınıf mevcudu

Bölünen=Bölüm.Bölen Kalan (Bölünebilme formülü)
Bölen=x alınırsa
Bölünen-x=275
Bölünen=275 x olur
Bölünen=56x kalan(kalandan bahsedilmediği için sıfır olduğu varsayılır)
275 x=56x
275=55x
x=5 bulunur (Bölen)
Bölünen=280
Bölüm=56 ve Kalan=0 olur.

#11ebru868619/01/2011, 22:56

orkun ve anıl’ın yaşları toplamı 39′dur.orkun anıldan 5 yaş küçüktür. anıl kaç yaşındadır?

#12zanden19/01/2011, 22:58

Orkunun yaşı x alınırsa,Anıl x 5 yaşında olur.
x (x 5)=39
2x=34
x=17(orkunun yaşı) olur
Anılın yaşı x 5=22 bulunur.

#13gozyasi19/01/2011, 23:03

hangi sayınınn 5 katınınn 6 fazlası 126 dır? şimdiden tşkurler

#14melismiray19/01/2011, 23:09

5x 6=126
5x=120
x=24 bulunur.

#15beyaz gelincik19/01/2011, 23:15

  • Can’ın 12 bilyesi vardır. Cenk’in bilyelerinin sayısı, Can’ın bilyelerinin sayısının 4 katıdır. Cenk’in kaç bilyesi vardır?
  • Bir kalemin fiyatı, bir silginin fiyatının 3 katıdır. Silginin fiyatı 45 YTL olduğuna göre, kalemin fiyatı kaç YTL’dir?
  • Bir sınıftaki erkek öğrencilerin sayısı, kız öğrencilerin sayısının 2 katıdır. Kız öğrencilerin sayısı 12 olduğuna göre, erkek öğrencilerin sayısı kaçtır?
  • Bir bahçedeki elma ağaçlarının sayısı, armut ağaçlarının sayısının 3 katıdır. Bahçede 65 armut ağacı olduğuna göre, kaç tane elma ağacı vardır?
  • Bir kitaplıktaki öykü kitaplarının sayısı, masal kitaplarının sayısının 5 katıdır. Kitaplıkta 32 masal kitabı olduğuna göre, kaç tane öykü kitabı vardır?

#16cayka19/01/2011, 23:20

derya nın babasının yaşının5 katının12 eksiği 173tür. deryanın babası kaç yaşındadır. üç sayının toplamı 403 tür. ortanca sayı büyük sayıdan 66 eksik büyük sayı ise küçük sayının3 katıdır. ortanca sayı kaçtır. 110m uzuğunlundaki bir top kumaş biri diğerinden 9m uzun olacak biçimde 4 parçaya ayrılıyor. en uzun parça kaç metredir. baba ile oğlunun yaşları toplamı 57 dir.7 yıl sonra babanın yaşı oğlunun yaşının 2 katından 5 yaş fazla olacaktır. baba kaç yaşındadır.LÜTFEN CEVAPLARI İLKÖĞRETİM 4. SINIF DÜZETİNDE VERİRMİSİNİZ.TEŞEKKÜRLER.

#17_Caroline_19/01/2011, 23:28

-Can ın bilye sayısı= x ise Cenk in=4x olur
4*12=48 Cenk in bilye sayısı

-Silgi=x ytl ise Kalem 3x ytl olur
3*45=135 ytl Kalemin fiyatı

-Kız öğrenci sayısı=x ise Erkek öğrenci sayısı=2x olur
2*12=24 Erkek öğrenci sayısı

-Armut ağacı sayısı=x ise Elma ağacı sayısı=3x olur
3*65=195 Elma ağacı vardır

-Masal kitabı sayısı=x ise Öykü kitabı sayısı=5x olur
5*32=160 Öykü kitabı bulunur

Bu tür kat problemlerinin çözümünde hep aynı mantık uygulanır*

5x-12=173
5x=185
x=37(Derya nın babasının yaşı)

Küçük sayı x alınırsa,büyük sayı 3x ve ortanca sayı 3x-66 olur
x 3x (3x-66)=403
7x=469
x=67 olur(küçük sayı)
ortanca sayı=3x-66=3*67-66=201-66=135 bulunur

x (x 9) (x 18) (x 27)=110
4x=56
x=14 olur(en kısa parça)
En uzun parça=x 27=14 27=41 metre bulunur

Babanın yaşı x alınırsa,çocuk 57-x olur(yaşları toplamı 57 olduğu için) 7 yıl sonra;
Baba=x 7
çocuk=57-x 7 yaşında olur
x 7=2(64-x) 5
x 7=133-2x
3x=126
x=42 bulunur(Babasının yaşı)

Yukarıda verdiğim kat problemleriyle ilgili örnek çözümleri incelerseniz daha iyi anlarsınız. Bu tür soruların çözümünde mantık hep aynıdır*

#18yamur19/01/2011, 23:33

bir sayı ile bu sayının 10 fazlası toplamı 36 dır.bu sayı kaçtır

#19ysmn19/01/2011, 23:38

x (x 10)=36
2x=26
x=13

#20nigar bayrak19/01/2011, 23:44

5/5 bölme işlemine 963 eklersek bulduğumu 65 ile çarpsak 963528 eklesek cevap kaç olur?

#21yagmur19/01/2011, 23:47

Önce bölme, parantez içi,sonra çarpma ve en son toplama işlemleri yapılır;
(5/5 963)*65 963528=(964*65) 963528=1 026 188 bulunur.

#22bstsy19/01/2011, 23:49

bir çiftçinin tavuklarının sayısı kuzularının sayısının 3katı,kuzularının sayısı ise koyunlarının sayısının 2 katıdır.tavuk,kuzu ve koyunlarının toplam sayısı 234 ise bu çiftçinin kaç tane kuzusu vardır?acilll lütfenn..

#23behiye19/01/2011, 23:56

Koyun sayısı=x alınırsa;
Kuzu sayısı=2x
Tavuk sayısı=6x olur;
x 2x 6x=234
9x=234
x=26(Koyun sayısı)
2x=2*26=52(Kuzu sayısı)

#24ipeksagnak20/01/2011, 00:02

Ali’nin ağırlı Bahar’ın ağırlının 3 katından 5 kg ağırdır.İkisi 81 kg ise Ali kaç kg’dır?

#25leyla20/01/2011, 00:07

Ali’nin ağırlı Bahar’ın ağırlının 3 katından 5 kg ağırdır.İkisi 81 kg ise Ali kaç kg’dır?

#26asd11/01/2012, 21:36

hiçbirşey anlamadım

#27sedanur15/02/2012, 20:26

bir çiklet ile şekere 800 lira ödedim bir şeker çiklet fiyatının 4 katıdır çiklet kaç liradır

#28yeşim24/04/2012, 12:20

hhhhsaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarriiiiiiiiiiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkaaaaaaaaaaaaaa

#29beril14/06/2012, 14:29

Ali ile Mehmet 2 arkadaştır. Ahmet Ali’den 20 cm uzundur.İkisinin boylarının toplamı ise 286cm dir.Ahmet kaç cm dir? Arkadaşlar lütfen cevap yazın.!!!

#30beril14/06/2012, 14:32

Ali ile Mehmet 2 arkadaştır. Ahmet Ali’den 20 cm uzundur.İkisinin boylarının toplamı ise 286cm dir.Ahmet kaç cm dir? Arkadaşlar lütfen cevap yazın.!!!
lutfeen

#31merve10/12/2012, 21:02

çok teşkkür ederim

#32merve10/12/2012, 21:02

tşkler sağolun

Yorumuzunu Ekleyin

Üye Adı:
E-mail:
Website:
Yorum:

Diğer YazılarAna Sayfa

Çanakkale Savaşını Anlatan Fotoğraflar

Çanakkale Savaşını Anlatan Fotoğraflar(0)

Çanakkale Savaşını her yönü  ile anlatan en güzel resimler 1915-16 yılları arasında gerçekleşen ve tarihimizdeki en şanlı zaferlerden biri olan Çanakkale savaşına ait tarihi fotoğraflar:

Necmeddin İmad Kimdir Kısaca Hayatı

Necmeddin İmad Kimdir Kısaca Hayatı(0)

Evliyalardan Necmeddin İmad Kimdir Necmeddin İmad On ikinci ve on üçüncü asırlarda Anadolu’da yaşayan velîlerden. Kayseri’de yaşamış olan Necmeddîn İmâd hazretlerinin hayâtıyla ilgili ayrıntılı bilgi yoktur. Necmeddin İmad Ancak Halvetiyye yolu ileri gelenlerinden olduğu ve 1224 (H.621) senesinde Kayseri’de vefât ettiği bilinmektedir. Kabri Kayseri’nin KalenderhâneSerçeoğlu mahallesinde ve HüseyinBey Hamamı karşısında olup, ziyâret edilmektedir.

Derimiz Suyun Altında Neden Büzüşür?

Derimiz Suyun Altında Neden Büzüşür?(0)

Derimiz Neden Suyun Altında Büzüşür? İnsan vücudu neredeyse su geçirmezdir. Vücudumuz sebum adında su geçirmez bir yağ ve mum karışımı üretir. En fazla sebum kafa derisi ve yüzümüzün üstünde bulunur.Bu yüzden en çok bu bölgeler yağlanır. Avuç içlerimizde ve özellikle ayaklarımızın altında sebum maddesinden fazla olmadığı için daha az su geçirmezlerdir. Küvet yada havuzda uzun

Pir Murad Baba Kimdir Kısaca Hayatı

Pir Murad Baba Kimdir Kısaca Hayatı(0)

Pir Murad Baba Kimdir ? Doğum yılı : 1915, vefatı: 11.11.2009 Annesi Güllü H tûn; Samsun’da medfun. Babası, Ömer Baba; Köy kabristanında. Pir Baba Hazretleri’nin hayatını sürdürdüğü yer; Gümüşhane ilinin Kelkit-Köse İlçesi’ne bağlı, eski ismi Şurut olan bugünkü adıyla Kabaktepe olarak bilinen köy, tarihte Seyyid Ahmed Baba ÇAĞIRGAN Hazretleri adına kaydedilmiş, bir vakıf köyüdür. Kabaktepe

Muhammed Ömer Kimdir Kısaca Hayatı

Muhammed Ömer Kimdir Kısaca Hayatı(0)

Muhammed Ömerin Hayatı Hakkında Bilgiler Molla Muhammed Ömer 1996′da Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesiyle Afganistan’ın büyük bir kısmı tarafından devlet başkanı olarak tanınan; ama uluslararası alanda Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler üyesi birçok ülke tarafından devlet başkanlığı tanınmayan Afganistan eski devlet başkanı. Taliban’ın lideri.

Devamı
Sponsorsİletişim

Sosyal networks

Gözde Kategoriler

Gizlilik Bildirimi © 1997-2013 odin.net Tüm hakları saklıdır. Site Haritası